ההתנהלות על ציר הזמן

אדולף מאייר (1922) כתב כי "הבנה מלאה של זמן ואומדן הזדמנות וביצועים כמדדים הגדולים של זמן צריכים להיות מרכזיים לפילוסופיה של ריפוי בעיסוק" (עמוד 642).

המסגרת התאורטית במחקרים שלנו תוארה ע"י (Farnworth (2003*.
Farnworth תיאר את היחסים שבין האופן שבו אנשים עושים שימוש בזמן, מושגים של טמפו, טמפורליות והרווחה הנפשית שלהם, ודן ביישומים הפרקטיים והמחקריים לריפוי בעיסוק.
טמפו מוגדר כקצב החיים. הוא נקבע לא רק ע"י הביולוגיה אלא גם משקף את הדרך בה אנשים מתרגמים את הערכים שלהם למגוון עיסוקים הטמפו מייצג את אופן זרימת האנרגיה בזמן, וביחס לסביבה.
טמפורליות משקפת את התפיסה הסובייקטיבית של האדם את הזמן.
שימוש בזמן הוא תחום במדעי החברה המתמקד בשאלה מה לעשות עם הזמן ולמה?
שימוש בזמן הוא מושג מרכזי בריפוי בעיסוק. המחקרים שלנו מתמקדים בפיתוח שאלוני התארגנות ב זמן לילדים ומבוגרים, וכן בחקר ההרגלים והטקסים של משפחות בישראל מרקע תרבותי שונה.

* Farnworth, L. (2003). Time use, tempo and temporality: Occupational therapy's core business or someone else's business. Australian Journal of Occupational Therapy, 50, 116-126.

 יעקבי, ק., הס, ע., כהן, י., רוזנבלום, ש. (2009). יכולות ההתארגנות בזמן וההשתתפות של אנשים עם תסמונת פוסט טראומתית בעקבות הלם קרב. כתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק, 18(4), 303-320. 

 

מאמרים בנושא

יעקבי, ק., הס, ע., כהן, י., רוזנבלום, ש. (2009). יכולות ההתארגנות בזמן וההשתתפות של אנשים עם תסמונת פוסט טראומתית בעקבות הלם קרב. כתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק, 18(4), 303-320.

Rosenblum, S., Navon, H., & Meyer, S. (2021). Being late for school as related to mothers and children's executive functions and daily routine management. Cognitive Development57, 101005.

Rosenblum, S., & Regev, N. (2013). Timing abilities among children with developmental coordination disorders (DCD) in comparison to children with typical development. Research in Developmental Disabilities, 34(1), 218-227.

Rosenblum, S. (2012). Reliability and validity of the Time Organization and Participation Scale (TOPS). Neuropsychological Rehabilitation, 22, 65-84. Abstract

 

כתבה שפורסמה באתר YNET - "איחרתי בגלל אמא": מחקר חדש מציע הסבר חדש לאיחורים של הילדים

 

time