עיסוק ופנאי

occupa1

עיסוק

העיסוק מהווה טווח רחב של עשייה המתרחשת בתוך הקשרים של זמן, מרחב, חברה ותרבות. הקשרים טמפורליים, פיסיים, חברתיים ותרבותיים יוצרים מצבים המזמנים, מעצבים, ומספקים ידע לעשייה האנושית. ההיבטים הטמפורליים והפיסיים מספקים מצבים המעניקים לעשייה את המאפיינים המהותיים שלה. העשייה האנושית מבוצעת בהקשר של חברה ותרבות. המספקות לאנשים הוראות, סיבות ומשמעות לעשייה היום יומית. סוג הדברים שאנחנו עושים, הסיבה והדרך בה אנו עושים אותם, ומה שאנו חושבים ומרגישים במהלך עשייתם- נובע מהקשרים של זמן, מרחב, חברה ותרבות.

העיסוק הוא חלק חיוני של מהות אנושית וכולל עבודה, משחק\ פנאי ופעילויות יומיומיות בתוך הקשרים טמפורליים, פיסיים וחברתיים- תרבותיים.
עבודה מתייחסת לפעילויות המספקות שירותים או תוצרים לאחרים, כמו רעיונות, ידע, עזרה, שיתוף מידע, הנאה, חפצים והגנה. משחק\ פנאי מתייחס לפעילויות הנעשות לשם העשייה עצמה, כמו, חקירה, העמדת פנים, חגיגה, עיסוק במשחקים או ספורט, ומציאת תחביבים. פעילויות של היומיום הן מטלות הנדרשות לשם טיפול עצמי ולשימור העצמי כמו טיפוח, רחצה, אכילה, ניקיון הבית, כביסה ועוד.
פעילויות היומיום, משחק ועבודה חופפים לעיתים במהלך היום (Kielhofner, 2002). מחקרים בריפוי בעיסוק מתמקדים בפיתוח כלים להערכת מגוון עיסוקים והשתתפות הפרט בפעילויות יומיומיות.

 

occupa2

פנאי

פנאי ומשחק מתרחשים בדרך כלל מחוץ למחויבויות העבודה של הפרט, ומספקות הזדמנויות להנאה, הירגעות, יצירה מחודשת, צמיחה אישית והשגת מטרות. פנאי מונע ממוטיבציה פנימית, המרמז על חופש בחירה, ובדרך כלל אינו מתרחש במגבלת זמן. יש לכך חשיבות רבה בחייהם של אנשים רבים. יותר מכך, לפנאי יתרונות רבים כולל הקלה על חרדה ועלייה ברווחה הנפשית. מחקרים על פנאי בריפוי בעיסוק מתמקדים בפיתוח כלים להערכת המאפיינים של פעילויות פנאי בקרב גילאים שונים ותרבויות שונות. בנוסף, המחקרים מתמקדים בצרכים מגוונים לפעילויות מהנות באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים, כמו ילדים עם מוגבלות פיסית, לקויות למידה, או אנשים אחרי שבץ מוחי (CVA) או אלו המתמודדים עם מחלת האלצהיימר.

 

מחקרים בתהליך

סוניה מאיר
אפרת בן נבט
וופא חרבוש

 

מאמרים בנושא

Meyer, S., & Rosenblum, S. (2020). Examining core self-management skills among adolescents with celiac disease. Journal of Health Psychologyhttps://doi-org.ezproxy.haifa.ac.il/10.1177/1359105320922304

Rosenblum, S. (2017). Towards Daily Function Homeostasis: A Conceptual Health Framework and Keys for Action. Family Medicine and Disease Prevention, 3(2), 1-10. https://doi.org/10.23937/2469-5793/1510053

Meyer, S., & Rosenblum, S. (2017). Development and Validation of the Celiac Disease-Children’s Activities Report (CD-Chart) for Promoting Self-Management among Children and Adolescents. Nutrients, 9(10), 1130. doi:10.3390/nu9101130 תקציר בעברית

Rosenblum, Josman, N., & Toglia, J. (2017). Development of the Daily Living Questionnaire (DLQ): A Factor Analysis Study. The Open Journal of Occupational Therapy, 5(4), https://doi.org/10.15453/2168-6408.1326 Article

Meyer, S., & Rosenblum, S. (2017). Activities, Participation and Quality of Life Concepts in Children and Adolescents with Celiac Disease: A Scoping Review. Nutrients, 9(9), 929. doi:10.3390/nu9090929

Meyer, S., & Rosenblum, S. (2017). Daily Experiences and Challenges Among Children and Adolescents with Celiac Disease: Focus Group Results. Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition, doi: 10.1097/MPG.0000000000001635

Meyer, S., & Rosenblum, S. (2016). Children with celiac disease: Health-related quality of life and leisure participation. American Journal of Occupational Therapy, 70, 7006220010p1-7006220010p8. 

Frisch, C., & Rosenblum, S. (2014). Reliability and validity of the Executive Function and Occupational Routines Scale (EFORTS). Research in Developmental Disabilities, 35(9), 2148-2157. Abstract

Gilboa, Y., Rosenblum, S., Fattal-Valevski, A., Toledano-Alhadef, H., & Josman, N. (2014). Is there a relationship between executive functions and academic success in children with neurofibromatosis type 1?. Neuropsychological Rehabilitation, 24(6), 918-935. Abstract

Rosenblum, S., Frisch, C., Deutsh-Castel, T., & Josman, N. (2014). Daily functioning profile of children with attention deficit hyperactive disorder: A pilot study using an ecological assessment. Neuropsychological Rehabilitation, 25(3), 402-418.

Schneider, E., & Rosenblum, S. (2014). Development, reliability and validity of "My Child's Play" questionnaire. American Journal of Occupational Therapy, 68(3), 277-285.

Schreuer, N. Zaksh, D., & Rosenblum, S. (2014). Participation in leisure activities: differences between children with and without physical disabilities. Research in Developmental Disabilities, 35, 223-233. Abstract

Shooman , L. T., & Rosenblum, S. (2014). Drawing Proficiency Screening Questionnaire (DPSQ): Development, reliability and validity. American Journal of Occupational Therapy, 68(6) e227-e233.

Gilboa, Y., & Rosenblum, S. (2012). The uniqueness of occupational therapy intervention among ultra-Orthodox Jewish Children. Israeli Journal of Occupational Therapy, 21, H7-H18 (In Hebrew). Abstract

Gilboa, Y., Rosenblum, S., Fattal-Valevski, A., Rizzo, A., & Josman, N. (2011). Using a Virtual Classroom environment to describe the attention deficits profile of children with Neurofibromatosis type 1. Research in Developmental Disabilities, 32, 2608-2613. Abstract

Gilboa, Y., Rosenblum, S., Fattal-Valevski, A., & Josman, N. (2010). Application of International Classification of Functioning, Disability and Health Model for children with neurofibromatosis type 1: A Review. Developmental Medicine and Child Neurology, 52, 612-619. Abstract

Josman, N., Goffer, A., & Rosenblum, S. (2010). Development and standardization of the "DO-Eat" Activity of Daily Living Performance test for children. American Journal of Occupational Therapy, 64, 47-58.

Rosenblum, S., Sachs, D., & Schreuer, N. (2010). Reliability and validity of the Children's Leisure Assessment Scale. American Journal of Occupational Therapy, 64, 633–641.

Rosenblum, S., & Weiss, P. L. (2010). Evaluating functional decline in patients with Multiple Sclerosis. Research in Developmental Disabilities, 31(2), 577-586. Abstract

Zlotnik, S., Sachs, D., Rosenblum, S., Shpasser R., & Josman, N. (2009). The use of the dynamic interactional model in self-Care and motor intervention following traumatic brain injury: Explanatory case studies. American Journal of Occupational Therapy, 63(5), 549-58.

Rosenblum, S., Yurman, G., Gotfrid, Z., Wolpart, M., & Binyamin, N. (2005). Changes in leisure activity participation of women after undergoing surgical intervention for breast cancer. Israeli Journal of Occupational Therapy, 14 (3), H 109-H126 (In Hebrew). Abstract

Arama, K., Pinsky, M., Koren, G., & Rosenblum, S. (2002). The hand skills and dexterity in 5-6 year old children of Israeli Ethiopian immigrant parents versus children of Israeli born parents. Israeli Journal of Occupational Therapy, 11, H129- H146. (In Hebrew).