עולים מאתיופיה

eth 1

ישראל היא מדינת הגירה. במהלך השנים 1980 ועד 2004 הגיעו כ- 1,300,000 מהגרים חדשים המהווים כ- 19% מהאוכלוסייה הישראלית. מתוכם, כ- 70,000 מהגרים הגיעו לישראל מאתיופיה (הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2005).

על אף שקהילת המהגרים היהודיים מאתיופיה מהווה רק 5% מאוכלוסיית המהגרים החדשים וכאחוז אחד מהאוכלוסייה הישראלית, הם מאתגרים את החברה הישראלית במציאת דרכים ראויות לשילובם בהצלחה בתוך המוסדות החינוכיים (בתי ספר ופנימיות). הרקע התרבותי של המהגרים האתיופיים שונה לחלוטין מהתרבות הישראלית. העולים מאתיופיה מגיעים מחברה סגורה, מסורתית וכפרית. מרביתם חיו בכפרים קטנים, היה להם קשר מועט לחיים העירוניים והם התפרנסו ממלאכת יד ומחקלאות.

כך שישנו פער ניכר בין התרבות המסורתית האתיופית לתרבות הישראלית המודרנית.

מחקרים הראו שמ-1997 יותר משליש ילדים אתיופיים בגילאי בית ספר מראים הישגים אקדמיים נמוכים ברוב המקצועות, ולפי הדו"ח של המורים שלהם, נדרשים לסיוע נרחב. הידע שלהם בעברית ירוד, ויש להם קושי בקריאה ובכתיבה. הורים רבים אינם יכולים לסייע לילדיהם בחומר הלימודי ואינם מסוגלים לתקשר עם סוכנים סוציאליים. הורים רבים אינם עובדים. כתוצאה משינויים בתפקיד ההורי, הורים עולים מאתיופיה הפסידו הרבה מהסמכות שלהם ביחסי הורה- ילד. ילדים, ובעיקר הצעירים, הופכים לדוברים של המשפחה ולמקור הסמכות במפגשים עם סוכנים חיצוניים.
המאמרים מתמקדים בהבנה טובה יותר של המאפיינים והצרכים הייחודיים של ילדים ומבוגרים יהודים עולים מאתיופיה. המטרה היא לסייע להם להשיג שילוב והשתתפות טובה יותר בלמידה ובתפקידים יומיומיים בחברה הישראלית תוך שימור הערכים התרבותיים הייחודיים להם.

תזה 

Sensory-motor and cognitive performance of new immigrant children from Ethiopia, compared to veteran Ethiopian immigrants and to Israeli children (1994).

Supervised by N. Katz &. S. Parush, School of Occupational Therapy, The Hebrew University of Jerusalem.

 

מאמרים בנושא

Goldblatt, H., & Rosenblum, S. (2011).Between “there” and “here” – values, needs and dreams of immigrant Jewish Ethiopian youth in Israel. Megamot, 47, 593-615.

Rosenblum, S., Goldblatt, H., & Moin, V. (2008) Hidden Dropout among High-School Immigrant Students: The Case of Ethiopian Adolescents in Israel- A Pilot Study. School psychology international, 29(1),105-122.

Goldblatt, H. & Rosenblum, S. (2007). Navigating among worlds – The Experience of Ethiopian Adolescents in Israel. The Journal of Adolescent Research, 22(6), 585-611. Abstract

Arama, K., Pinsky, M., Koren, G., & Rosenblum, S. (2002). The hand skills and dexterity in 5-6 year old children of Israeli Ethiopian immigrant parents versus children of Israeli born parents. Israel Journal of Occupational Therapy (IJOT), 11, 3-4, H129- H146. (In Hebrew). Abstract

Rosenblum, S., Katz, N., Hahn-Markowitz, J., Mazor-Karsenty, T. & Parush, S. (2000). Environmental influences on perceptual and motor skills of children from immigrant Ethiopian families. Perceptual and Motor Skills, 90(2), 587- 594. Abstract

Rosenblum, S., Katz, N., & Parush, S. (1997). Visumotor performance of new immigrant children from Ethiopia compared to veteran immigrant children from Ethiopia and Israeli children. Israel Journal of Occupational Therapy (IJOT), 6,1, H1-H19. (In Hebrew). Abstract

פרסומים נוספים

Rosenblum, S. (2002). A center for advancing and developing immigrant adolescents from Ethiopia with learning difficulties. In Z. Shtayyn, (Ed.) “Meal Umeever” more about children in risk. “Ashalim” members products collection 1998- 2001, Jerusalem, Ashalim, Joint Israel.(In Hebrew).

Rosenblum, S. (1994). Assessment of learning difficulties and learning potential among Ethiopian immigrant children, using an experimental testing system. In[delete:: ] G. Noam (Ed.) Achievements and challenges in the absorption of Ethiopian immigrants. Jerusalem: Brookdale Institute of Gerontology. (In Hebrew)

גראנטים

Tel Aviv University, The Interdisciplinary Center for Children and Youth Studies: Personal and environmental factors as variables that influence the hidden dropout among Jewish Ethiopian immigrant adolescents. (Co- principal Investigator Dr. Duvdevani, I. and Dr. Goldblatt, H). (2003) 10,000 NIS.

 מלגה

Scholarship for development of a creation center for immigrant adolescents from Ethiopia with Learning Disabilities- The Association for Planning & Development of Services for Children and Youth at Risk & their families "ASHALIM" Joint – Jerusalem (1998-1999) 3000 $.

eth5