מחקרים שהושלמו

2017

פעילויות יום-יום, השתתתפות ואיכות חיין בקרב ילדים ומתבגרים עם מחלת צליאק, מאת: סוניה מאיר, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום

2016

פיתוח מודל תיאורטי להערכת מתבגרים עם קשיים בכתיבה (דיסגרפיה): תפקודי גוף, פעילות, השתתפות בפעילויות פנאי ותפיסה סובייקטיבית של איכות חיים, מאת: ליאת חן הרבסט, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

פיתוח והערכת מודל להתערבות מטה קוגניטיבית בקרב מתבגרים עם קשיים נוירו-התפתחותיים, מאת: יעל פוגל, בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן ופרופ' שרה רוזנבלום.

פיתוח מודל ממוקד הורים לשיפור התפקוד היום יומי של ילדיהם הצעירים עם תסמינים של (Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD ישימותו ויעילותו, מאת: כרמית פריש, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום ופרופ' עמנואל תירוש.

מרכיבים מטה-קוגניטיביים בתפקוד היום-יומי ואיכות החיים של סטודנטים המתמודדים עם לקות למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז : פיתוח מודל תיאורטי בעקבות תהליכי הערכה והתערבות, מאת: ענת משה, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום

2015

בחינת מצבי בריאות, תפקודי גוף, פעילות והשתתפות, ואיכות החיים בקרב בוגרים עם לקויות למידה לקראת מודל תיאורטי, מאת: כנרת שרפי, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

2011

הקשר בין ליקויים ויזו מוטוריים של ילדים עם Neurofibromatosis Type 1 לבין תפקודם בתחום הכתיבה והקשב בסביבת בית הספר, מאת: יפית גלבוע, בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן ופרופ' שרה רוזנבלום.

עבודות תזה (MSc) שהושלמו

2017

מאפייני התפקוד הניהולי של אימהות ושל ילדיהן שמאחרים ושאינם מאחרים לבית הספר והתנהלות הילדים בשגרת הבוקר  - הבדלים וקשרים, מאת: הודיה נבון, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

מאפייני תהליך ותוצר הציור בקרב ילדים שמתקשים בציור, מאת: עביר מג'אדלה אבו מוך,בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

2016

בחינת ההבדלים במאפייני המשחק ובתפקודים ניהוליים בקרב ילדים בגילאי 3-6 עם איחור התפתחותי שהופנו לטיפול בריפוי בעיסוק בהשוואה לילדים שלא הופנו לטיפול בריפוי בעיסוק, מאת: אפרת בן נבט, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

תפקודים ניהוליים בקרב מתבגרים עם קשיים נוירו התפתחותיים: ביסוס תוקף מקביל ומבחין - לאבחון ה (Children Cooking Task (CCT , מאת: רננה הירש, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

חווית הורים לילדים עם תסמינים של הפרעת קשב וריכוז בתום התערבות טיפולית בגישת (Parental Occupation Executive Training) POET מאת: אורית ענבר, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום וד"ר דליה זק"ש.

שינה ואיכות חיים: השוואה בין ילדים עם הפרעה התפתחותית בקואורדינציה לבין ילדים טיפוסיים, מאת: פדוה חנא-נסאר, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

גישת Parental Occupational Executive Training (POET) : הבדלים במאפייני ההתערבות ותוצאותיה בין הורים עם וללא תסמינים של ADHD, מאת: ענת אבירן, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

2015

הבדלים במאפייני המשחק והתפקודים הניהוליים בקרב ילדים מהמגזר הערבי שהופנו לריפוי בעיסוק לעומת ילדים שלא הופנו, מאת: ופא יאסין חרבוש, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

2014

מאפייני תפקוד הניהולי וההשתתפות בפנאי של מתבגרים עם וללא ליקויי למידה, מאת: נטע גמרמן, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

2013

מאפייני החיקוי של ילדים בגיל שנה והקשר בינם לבין התפתחות שפתית ומוטורית מאת: רוני שמלצר, בהנחיית ד"ר איילת בן ששון ופרופ' שרה רוזנבלום.

מאפייני כתיבה ותחושה של ילדים עם ADHD בהשוואה לילדים טיפוסיים, מאת: הגר אופק, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום ופרופ' בתיה אנגל ייגר.

ביסוס מהימנות ותוקף לשאלון ה- Executive Functions & Occupational Routines Scale (EFORTS) בקרב ילדים חרדים וחילונים, מאת: מיכל קשי, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

מאפייני הכתיבה של ילדים עם אוטיזם בתפקוד גבוה בהשוואה לאלו של ילדים עם התפתחות תקינה, מאת: חמדה עמית בן-שמחון, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

2012

הקשרים שבין דפוסי התארגנות בזמן וניהול סדר יום, לבין רמת ביצוע אקדמי ומאפייני השתתפות בקרב סטודנטים לתואר ראשון, מאת: מרב גולדבלט, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

מאפייני השתתפות בפנאי ואיכות החיים של ילדים המתמודדים עם צליאק בהשוואה לילדים ללא צליאק, מאת: סוניה מאיר, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

תפיסת זמן, תפקודים ניהוליים, התארגנות בזמן והשתתפות בקרב סטודנטים בעלי וללא לקות למידה, מאת: נופר גרינבלט, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

ביסוס מהימנות ותוקף של שאלון ה- CHECK לאיתור ילדים עם איחור התפתחותי, מאת: עירית עזרא זנדני, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

2011

פיתוח כלי להערכת קריאות הכתיבה בערבית - Arabic Handwriting Evaluation Scale (AHES) וביסוס התוקף והמהימנות של הכלי, מאת: סוהיר חרזאללה, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

השוואת מאפייני המשחק של ילדים עם Developmental Coordination disorder (DCD) לאלו של ילדים טיפוסיים' מאת: פולה וייסמן, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

2009

תפקודי IADL של ילדים עם ADHD בהשוואה לילדים טיפוסיים: ביסוס תוקף מבנה ותוקף קריטריון לאבחון ה - Do-Eat, מאת: כרמית פריש, בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן וד"ר שרה רוזנבלום.

2008

תפקודים ניהוליים (Executive Functions) ומיומנות הפקת הכתיבה בקרב מבוגרים – הבדלים וקשרים בקרב קבוצות גיל שונות, מאת: יעל פוגל, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

המאפיינים ההתפתחותיים תפקודיים ומאפייני הסביבה וההורים של ילדים, שחוו פגיעה טראומטית בסביבת הבית, בסביבה החינוכית ובסביבה החברתית, מאת: טל נרדי מוזס, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

אפיון הכוחות המופעלים בתהליך הכתיבה בקרב קבוצות גיל ומין והשפעתם על התוצר הכתוב, מאת: שרית טרסר, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

השוואת מאפייני הכתיבה והתפקודים האקזקוטיביים של ילדים עם קשיי כתיבה (דיסגרפיה) וילדים שאינם מתקשים בכתיבה, מאת: מיכל שטראוס, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

לקות למידה בלתי מילולית והשפעתה על תפקודי היומיום מינקות ועד ילדות מנקודת מבטן של האימהות, מאת: מיכל פירן, בהנחיית ד"ר שרה רוזנבלום וד"ר דליה זקש.

2007

תהליך ותוצר הכתיבה בערבית מחקר השוואתי בקרב ילדים עם וללא אבחנה של (Developmental Coordination Disorder (DCD, מאת: ג'ומאנה אעסי, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

ההבדלים והקשר בין מאפייני תהליך ותוצר של כתיבה לבין מאפייני התארגנות בחיי יום יום, בקרב ילדים המתקשים בכתיבה בהשוואה לילדים טיפוסיים, מאת: ציפי אלוני, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

השוואה של יכולת התזמון וההתנהלות בזמן בין ילדים עם וללא (Developmental Coordination Disorder (DCD , מאת: נגה רגב, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

2006

השוואת מאפייני תהליך הכתיבה בקרב קשישים בריאים, קשישים עם ירידה קוגניטיבית קלה (Mild AD) וחולי אלצהיימר בשלבים המוקדמים (MCI), מאת: גדי בר און, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.