מאת: יפית גלבוע, שרה רוזנבלום, נעמי יוסמן ואביבה פטל-ולבסקי

מסגרת ההתייחסות של ארגון הבריאות העולמית- קלסיפיקציה בינלאומית של תפקוד, מגבלה ובריאות הותאמה לילדים ואנשים צעירים (ICF-CY) במטרה לתאר ולסווג מצבים שונים של בריאות ומגבלה. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לבצע סקירת ספרות לגבי נוירופיברומטוזיס מסוג 1 (NF1) תוך שימוש בקווים המנחים של ה-ICF-CY, ולהדגיש ממצאים בנוגע לאיכות החיים של ילדים עם NF1. שיטה: בוצע חיפוש במאגרי מידע אלקטרוניים לאיתור מחקרים שכללו ילדים עם NF1. מחקרי שנמצאו מתאימים וראויים סווגו לפי הגדרות ה-ICF-CY. תוצאות: לילדים עם NF1 יש מגוון של קשיים, ביניהם גם בתחום הקוגניטיבי. עם זאת, קיים מעט מאוד מידע על השפעת קשיים אלו על חיי היומיום של הילדים. על אף המגוון הרחב של הקשיים איתם מתמודדים ילדים עם NF1, ההערכה התפקודית של ילדים אלו עדיין איננה נחקרת מספיק. מחקרים עתידיים צריכים להציב לעצמם למטרה להעריך השתתפות של ילדים עם NF1 במצבים שונים, תוך שימוש בכלי הערכה בעלי תוקף גבוהה בעולם האמיתי.

ציטוט:

Gilboa, Y., Rosenblum, S., Fattal-Valevski, A., & Josman, N. (2010). Application of International Classification of Functioning, Disability and Health Model for children with neurofibromatosis type 1: A Review. Developmental Medicine and Child Neurology, 52, 612-619. doi:10.1111/j.1469-8749.2010.03624.x [I.F. 3.292 (5Y: 3.665), R8/118 Q1 Pediatrics].