מאת: נעמי שרויאר, דליה זק"ש, שרה רוזנבלום.
מטרת המחקר הייתה לערוך השוואה של מימדים מגוונים של השתתפות בפעילויות פנאי בקרב ילדי בית-ספר בגילאי 10-16, עם וללא מוגבלות. אבחון ה- (Children Leisure Activity Scale (CLASS הועבר ל-294 ילדים, 81 עם מוגבלות פיזית ו-213 ללא מוגבלות פיזית. בדיקת MANCOVA דו-כיוונית גילתה הבדלים מובהקים בתדירות ההשתתפות בפעילויות פנאי בין הקבוצות:
השפעה של המוגבלות (F4,265 = 239.57; p < 0.001, η2 = 0.78) ;
השפעה של מגדר (F4,265 = 3.35;p < 0.01, η2 = 0.05)
והשפעה של הקשר בין מגדר למוגבלות (F4,265 = 5.23;p < 0.001, η2 = 0.64) .
ילדים עם מוגבלות פיזית, ובעיקר בנות, נמצאו בסיכון להשתתפות במגוון צר יותר של פעילויות פנאי אשר כוללות מעט אינטראקציות חברתיות. נעשה שימוש ברגרסיה לינארית עבור כל קבוצה וזוהו שני מודלים. השימוש באבחון ה-CLASS תורם לבניית בסיס הראיות בהתייחס לילדים הנמצאים בסיכון להשתתפות מופחתת בפעילויות פנאי. בנוסף, המחקר מוסיף ומבסס את התוקף המבחין של ה-CLASS.

למאמר המלא לחץ כאן

ציטוט:

Schreuer, N. Zaksh, D., & Rosenblum, S. (2014). Participation in leisure activities: differences between children with and without physical disabilities. Research in Developmental Disabilities, 35, 223-233. doi:10.1016/j.ridd.2013.10.001 [I.F. 2.735 (5Y: 2.869), R1/37 Q1 Education, Special, R2/69 Q1 Rehabilitation]