מטרות מחקר זה היו לתאר את טבען של הפרעות הקשב אצל ילדים עם נוירופיברומטוזיס מסוג 1 (NF1) בהשוואה לילדים עם התפתחות תקינה, תוך שימוש בכיתה וירטואלית (VC), וכן להעריך את שמישות כלי זה באבחון הפרעות קשב. 29 ילדים עם 1NF ו-25 ילדים עם התפתחות תקינה אשר הותאמו לקבוצת המחקר מבחינת מין וגיל, בגילאי 8-16, עברו הערכה בכיתה וירטואלית. הורי הילדים ענו על השאלון Conners' Parent Rating Scales-Revised: Long (CPRS-R:L) על מנת לסנן את אותם ילדים עם קשיי קשב וריכוז (ADHD). הבדלים מובהקים נמצאו בין קבוצת המחקר והביקורת במספר שגיאות ההשמטה ומספר שגיאות ההכנסה בכיתה הוירטואלית, עם תוצאות ביצוע נמוכות יותר עבור קבוצת המחקר (p < 0.005). מתאמים מובהקים נמצאו בין מספר המטרות שזוהו כהלכה, מספר שגיאות ההכנסה וזמן התגובה. בנוסף נמצא מתאם מובהק בין סך-כל הפגיעות הנכונות לבין הסולם של השגיאות הקוגניטיביות/חוסר תשומת לב, כמו גם עם שני סולמות מדידה נוספים משאלון ה- CPRS-R:L: הסולם של סימפטומים לפי DSM-IV ואינדקס ADHD. תוצאות השימוש בכיתה הוירטואלית תומכות את ההנחה על-פיה ילדים עם 1NF מגלים קשיים בקשב, אימפולסיביות ומבצעים יותר שגיאות השמטה והכללה בהשוואה לילדים בקבוצת הביקורת. הכיתה הוירטואלית התגלתה במחקר זה ככלי הערכה רגיש ותקף מבחינה אקולוגית לשימוש באבחנה של הפרעות קשב בילדים עם 1NF.

למאמר המלא לחץ כאן

ציטוט:

Gilboa, Y., Rosenblum, S., Fattal-Valevski, A., Rizzo, A., & Josman, N. (2011). Using a Virtual Classroom environment to describe the attention deficits profile of children with Neurofibromatosis type 1. Research in Developmental Disabilities, 32, 2608-2613.doi:10.1016/j.ridd.2011.06.014 [I.F. 2.735 (5Y: 2.869), R1/37 Q1 Education, Special, R2/69 Q1 Rehabilitation]