מאת: שרה רוזנבלום, כרמית פריש, צופיה דויטש-קסטל ונעמי יוסמן

ילדים עם הפרעות קשב וריכוז (ADHD) מציגים לעיתים קרובות קשיים בביצוע פעילויות יומיות בסיסיות. מטרת מחקר זה הייתה להשוות את מאפייני הביצוע של ילדים עם ADHA לאלו של קבוצת ביקורת, בהתבסס על הערכת ה-DO-Eat, ולבסס את תקפות הכלי. המשתתפים היו 23 ילדים עם ADHD ו-24 ילדים בקבוצת הביקורת, אשר הותאמו לקבוצת המחקר מבחינת גיל ומין. המשתתפים היו בגילאי 6-9 שנים. בנוסף ל-Do-Eat, הועבר אבחון ה- BRIEF והורי הילדים מילאו את השאלון ChAS-P, על מנת לבדוק מאפיינים סנסו-מוטוריים ותפקודים אקזקוטיביים בקרב המשתתפים. הבדלים מובהקים נמצאו בין שתי הקבוצות בציוני אבחון ה- Do-Eat. קשרים מובהקים בעצמה בינונית נמצאו בין הציון הסנסו-מוטורי של אבחון ה- Do-Eat, ציון ה-ChAS-P וה-BRIEF  בקבוצת ה-ADHD. קשרים מובהקים נמצאו בין הביצוע ב- Do-Eat לבין הציון בשאלון ההורים ChAS-P, מה שמצביע על תוקף אקולוגי של הכלי. פונקציה דיסקרימיננטית יחידה תוארה בעיקר על ידי ארבעה משתנים של ה-Do-Eat, ומיינה באופן מדויק 95.5% ממשתתפי המחקר לקבוצות מתאימות (ADHD וביקורת), מה שעזר לבסס את תוקף הניבוי של הכלי באוכלוסיה זו. ממצאים ראשוניים אלה מצביעים על כך שאבחון ה- Do-Eat עשוי לשרת ככלי הערכה תקף ומהימן אשר מספק תובנות לגבי מאפייני התפקוד היומיומי של ילדים עם ADHD. עם זאת, יש צורך במחקרים נוספים על מגדמים גדולים יותר.

למאמר המלא לחץ כאן

This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Neuropsychological Rehabilitation, 2015 available online: http://www.tandfonline.com/ doi/full/10.1080/09602011.2014.940980 e-height:115%;color:#1155CC;background:white'>http://www.tandfonline.com/http://dx.doi.org/10.1080/13638490600667964

ציטוט:

Rosenblum, S., Frisch, C., Deutsh-Castel, T., & Josman, N. (2014). Daily functioning profile of children with attention deficit hyperactive disorder: A pilot study using an ecological assessment. Neuropsychological rehabilitation, (ahead-of-print), 1-17. [I.F. 2.068 (5Y: 2.758), R36/74 Psychology]