מאת: בתיה אנגל יגר, נעמי יוסמן, שרה רוזנבלום

השתתפות מוצלחת של ילדים במהלך החיים תלויה מאוד בתקינות מיומנויות התפקודים הניהוליים (EF) שלהם. ההערכה ההתנהגותית של התסמונת הדיס-אקזקוטיבית בילדים (BADS-C) פותחה על מנת לענות על הצורך של הערכה תקפה ואקולוגית של תפקוד אקזקוטיבי אצל ילדים. מטרת מחקר זה הייתה לבסס את תוקף המבנה של אבחון ה- BADS-C, בהקשר סוציו-דמוגרפי. במחקר השתתפו 208 ילדים ישראלים בגילאי 8-15, אשר חולקו לשלוש קבוצות גיל (8-9.11, 10-11.11, 12-15), להם הועברה הערכת BADS-C. הקבוצות של הילדים הגדולים יותר קיבלו ציונים גבוהים יותר באופן מובהק יחסית לילדים הצעירים יותר. לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מגדרים, וכן עבור מצב סוציו-אקונומי משפחתי ורמת השכלה של ההורים. תוקף המבנה של האבחון הוצג באמצעות הצגת פרופיל לכל קבוצת גיל. דרושים מחקרים נוספים על מנת לבסס את התוקף והמהימנות של ה-BADS-c ואת הקשר בין מצב סוציו-דמוגרפי לתפקודים ניהוליים.

למאמר המלא לחץ כאן

This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Neuropsychological Rehabilitation, 2009 available online: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09602010802622730 erted-space> 2006 available online: http://www.tandfonline.com/http://dx.doi.org/10.1080/13638490600667964

ציטוט:

Engel-Yeger, B., Josman, N., & Rosenblum, S. (2009). Behavioral Assessment of the Dysexecutive Syndrome for Children (BADS-C): An examination of construct validity. Neuropsychological Rehabilitation, 19, 662-676. doi:10.1080/09602010802622730 [I.F. 2.068 (5Y: 2.758), R36/74 Psychology]