מאת: שרה רוזנבלום, ליאורה אפשטיין ונעמי יוסמן

מטרת המחקר: מטרת מחקר זה היא להשוות מאפייני כתב יד של ילדים המאובחנים עם הפרעות קשב וריכוז (ADHD), עם וללא תרופות, עם קבוצת ביקורת. שיטה: 12 ילדים עם ADHD ו-12 ילדים בלי ADHD, בגילאי 8-10, ביצעו משימת העתקת פסקה באמצעות מערכת ממוחשבת. הילדים עם אבחנת ADHD ביצעו את המשימה עם וללא תרופות. תוצרי כתב היד של שתי הקבוצות הוערכו באמצעות Hebrew Handwriting evaluation tool. מסקנות: התוצאות מראות ראיות לביצועים נחותים בקרב ילדים עם ADHD ביחס לילדים מקבוצת הביקורת, ברוב המדדים התפקודיים והתוצרים במשימת הכתיבה. ילדים עם ADHD הציגו זמן כתיבה רב יותר באופן מובהק, כולל זמן של כלי הכתיבה באוויר, כאשר היו ללא תרופות. בדיון יודגשו יישומים אפשריים של תוצאות אלו בהקשר של השימוש בהערכת תהליך ותוצר הכתיבה אצל ילדים עם ADHD.

למאמר המלא לחץ כאן

This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Physical & Occupational Therapy In Paediatrics 2008 available online:http://www.tandfonline.com/ http://dx.doi.org/10.1080/01942630802224934

ציטוט:

Rosenblum, S., Epsztein, L., & Josman, N. (2008). Handwriting performance of children with Attention Deficit Hyperactive Disorders: A pilot study. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, 28, 219-234. doi:10.1080/01942630802224934 [I.F. 1.418, R23/69 Rehabilitation]