מאת: שרה רוזנבלום, גלית יורמן, צורית גוטפריד, מיכל וולפרט וד"ר נועם בנימין

תקציר:
התפתחות הרפואה בטיפול בסרטן השד העלתה את מספר הנשים המחלימות ממנו. לאחר ההחלמה ישנן תופעות המשפיעות על היבטים שונים באיכות חיי המחלימות.
במחקרים שונים נמצא כי העיסוק בפעילויות פנאי הוא מפתח לבריאות, רווחה, תחושת שליטה והפחתה בלחצים. העיסוק בפנאי מקנה יכולת התמודדות, משמעות ומטרה בחיי היום יום.
מטרת המחקר הייתה לבחון האם חל שינוי בפעילויות פנאי בקטגוריות שונות אצל נשים שעברו התערבות כירורגית לשם טיפול בסרטן השד שהתגלה אצלן.
במחקר השתתפו 30 נשים שעברו התערבות כירורגית בעקבות גילוי סרטן השד, מאזור חיפה וצפון הארץ.
כלי המחקר היה ה-(Activity Card Sort (Baum & Edwards, 2001, שפותח בארה"ב ועבר תהליך התאמה לארץ. הכלי בנוי מתמונות מצולמות של מגוון פעילויות פנאי המחולקות לקטגוריות. הנבדקת התבקשה לציין ביחס לכל תמונה את רמת ההשתתפות שלה בפעילות דהיינו: לא עשיתי מעולם, עושה עכשיו פחות, או וויתרתי.
נמצא כי אחוז פעילויות הפנאי הכללי ירד באופן מובהק (8%) לאחר ההתערבות הכירורגית בהשוואה לאחוז הפעילות לפני המחלה. יתר על כן, נמצא קשר בין גיל הנשים לאחוז פעילויות הפנאי, ככל שגיל האישה היה גבוה יותר אחוז פעילויות הפנאי היה נמוך יותר.
הבדלים מובהקים בין אחוז הפעילות לפני ואחרי ההתערבות הכירורגית נמצאו בקטגוריות הפנאי השונות. ירידה משמעותית של 16.4% חלה בקטגוריית 'פעילויות פנאי פיזי גבוה' דהיינו: שחייה, הליכה, ריקודים, אחזקת גינה וכדומה. ירידה של 7% חלה בקטגוריית פנאי פיזי נמוך (כמו עבודות יד, לימוד לקידום אישי, צילום, קריאה). בפעילויות פנאי חברתי (כמו השתתפות באירועים משפחתיים, ביקור חברים וכו') חלה ירידה של % 6.55 ובפעילויות יום- יום הקשורות לשימוש במכשירים (כמו קנית מזון, כביסה, נסיעה בתחבורה ציבורית וכו') נמצאה ירידה של 6.6%.
מתוצאות המחקר עולה כי גילוי המחלה וההתערבות הכירורגית גורמים בעקיפין לירידת איכות החיים של הנשים. לממצאים אלו חשיבות רבה לתהליכי מניעה והתערבות הרצויים בקרב אוכלוסייה זו על מנת לשפר את איכות החיים ועל ידי כך לשפר את תהליך ההחלמה מהמחלה.