מאת: שרה רוזנבלום, ענת קורן, אילת גופר, נעמי יוסמן, אימאן זידאן נסר אלדין

תקציר:

המחקר נערך במסגרת סמינר מחקר בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה בהנחיית ד"ר שרה רוזנבלום וד"ר נעמי יוסמן.
 
מטרות המחקר הנוכחי היו לבדוק את אופי ורמת ההיכרות והשימוש בכל אבחון בריפוי בעיסוק בתחום הילדים. כמו כן עסק מחקר זה בבירור עמדות המרפאים בעיסוק בדבר לשימוש בכלי אבחון סטנדרטיים. נמצא כי מבין 94 המרפאים בעיסוק שענו על השאלון 20% ויותר מכירים 12 כלי אבחון ומרבים להשתמש ב- 5 כלי אבחון. בתחום אבחונים של תפקודי ידיים נמצאו היכרות ושימוש מועטים בכלי אבחון סטנדרטיים. עמדות המרפאים בעיסוק המשתתפים במחקר הן כי לשימוש באבחונים סטנדרטיים ולשימוש בכלי אבחון לא סטנדרטיים חשיבות שווה בתהליך ההערכה. כמן כן ניכר פער בין הבנת החשיבות של כלי אבחון סטנדרטיים כאמצעי הכרחי להערכת תפקוד המטופל בריפוי בעיסוק לבין עמדת המרפאים בעיסוק בעניין הסתמכותם על אבחונים סטנדרטיים בתהליך ההערכה.
תוצאות מחקר זה ברובן מאוששות ממצאים דומים ממחקרים בעולם.