מאת: יפית גלבוע, שרה רוזנבלום

תקציר:

מסמך זה שם לעצמו למטרה לתאר את ייחודיות הטיפול בריפוי בעיסוק באוכלוסייה החרדית תוך הבנה רחבה ככל האפשר של ההקשר התרבותי הייחודי המאפיין אוכלוסייה זו. כהקדמה יתוארו החשיבות והמשמעות של ההתייחסות למרכיב התרבותיבתהליכי הערכה והתערבות. בהקשר לכך יתוארו המאפיינים הייחודיים ונורמות ההתנהגות המקובלות בחברה החרדית והמשמעויות האפשריות שלהם בתהליך הטיפולי בריפוי בעיסוק בילדים המשתייכים לחברה זו.

למאמר המלא לחץ כאן