מאת: שרה רוזנבלום, נעמי ויינטראוב

תקציר:

מרפאים בעיסוק עובדים עם אנשים בעלי מגבלה בביצוע העיסוקי בתחומי עיסוק שונים. אחת האוכלוסיות שעמן עובדים מרפאים בעיסוק הם אנשים עם ליקוי למידה. רוב הספרות מתייחסת להשפעת ליקוי הלמידה על יכולת הלמידה האקדמית של אוכלוסייה זו. יש התייחסות מועטה בלבד להשלכות הליקוי על התפקוד היום-יומי שלהם. התמקדותם של המרפאים בעיסוק בעיסוקים, מאפשרת להם להעריך ולהבין את ההשלכות של ליקוי הלמידה על תחומי העיסוק השונים של הפרט (ולא רק בתחום הלמידה האקדמית), ולהתמקד בהתערבות בשיפור הביצוע העיסוקי ובהשתתפותו של הפרט במארג החיים. לפיכך, מסייעים מרפאים בעיסוק לאנשים עם ליקוי למידה להתמודד עם ההשלכות של הליקוי על מגוון עיסוקיהם, כגון טיפול עצמי, השתתפות חברתית, משחק, תפקוד בשעות הפנאי, תפקוד בצבא או בעבודה, נהיגה, וכן להתמודד עם למידה אקדמית. מטרת סקירה זו להציג את המחקר והעשייה של מרפאים בעיסוק בארץ בהקשר לליקויי למידה, שפורסמו בכתב העת הישראלי לריפוי בעיסוק (IJOT) ב-15 השנים האחרונות. הסקירה אינה כוללת מחקרים רבים שפורסמו על ידי מרפאים בעיסוק מהארץ, בכתבי עת ברחבי העולם. סקירה זו נכתבה כמסמך נלווה לנייר העמדה המסכם את עבודת המרפאים בעיסוק בקרב אנשים עם ליקוי למידה, המובא בכרך זה. נייר העמדה והמחקר והעשייה המתוארים בסקירה, נכתבו ונעשו מתוך הבנה עמוקה של הקשיים היום-יומיים שעמם מתמודדים אנשים עם ליקוי למידה ומשפחותיהם, והם מבטאים את תפיסת מקצוע הריפוי בעיסוק את תפקידיו ותרומתו בקרב אוכלוסייה זו. לצד סקירת המאמרים, מובאות ציטטות של בני נוער, סטודנטים ומבוגרים המתמודדים עם ליקוי למידה ובני משפחותיהם, כבסיס להבנת הקשיים שלהם. שילוב מקורות מידע אלו ממחיש כיצד המחקר והעשייה של המרפאים בעיסוק בארץ, בשנים אלו, התמקדו בצרכים שהועלו על ידי המרואיינים ומשקף יישום גישת הלקוח במרכז. בנוסף, מסייע שילוב המקורות במיקוד התחומים שבהם יש צורך בהמשך עשייה.

למאמר המלא לחץ כאן