המחקר הנוכחי מבצע השוואה של התפקודים הניהוליים של ילדים עם נוירופיברומטוזיס מסוג 1 (NF1) עם אלה של ילדים עם התפתחות תקינה, וכן לבדוק האם יכולות אלה עשויות לנבא את הצלחתו האקדמית של הילד, במונחים של מיומנויות אקדמיות וגורמים מאפשרים. 29 ילדים עם NF1 ו-27 ילדים עם התפתחות תקינה שהותאמו להם מבחינת גיל ומין, בגילאי 8-16, השתתפו במחקר. למשתתפים הועברו שני אבחונים על מנת לבדוק את התפקודיים הניהוליים שלהם בדרך אקולוגית: The Behavioral Assessment of the Dysexecutive Syndrome in children (BADS-C), וכן שאלון הורים מסוג BRIEF. על מנת להעריך הצלחה אקדמית נעשה שימוש באבחון: Academic Competence Evaluation Scales (ACES). הביצועים של קבוצת ה-NF1 היו נמוכים יותר באופן מובהק ביחס לקבוצת הביקורת במשימות המים והמפתח באבחון BADS-C וכן בארבעה ממבחני ה-BRIEF: יוזמה, זיכרון עבודה, תכנון/התארגנות וארגון של חומרים. קשרים מובהקים ומודלים מנבאים דרך ניתוח רגרסיה נוצרו עבור הציונים בשלושת האבחונים. בהתבסס על ממצאים אלה, לילדים עם NF1 יש קושי בתפקודים ניהוליים אשר משפיע באופן חלקי על ההישגים האקדמיים שלהם.

למאמר המלא לחץ כאן

ציטוט:

Gilboa, Y., Rosenblum, S., Fattal-Valevski, A., Toledano-Alhadef, H., & Josman, N. (2014). Is there a relationship between executive functions and academic success in children with neurofibromatosis type 1?. Neuropsychological rehabilitation, 24, 918-935.‏ [I.F. 2.068 (5Y: 2.758), 36/74 Psychology]