מאת: כנרת שרפי ושרה רוזנבלום

רקע: לקויות למידה מהוות קבוצה רחבה של הפרעות נוירולוגיות הנגרמות בשל ליקויים שמערכת העצבים המרכזית, אשר משפיעה על היכולת של האדם לשמר, לעבד או להעביר מידע לאחרים בדרכים יעילות. דיון בינלאומי על הגדרתן של לקויות אלו נמשך בעוד מסגרת התייחסות קונספטואלית ללימוד על ההשלכות של ליקויים אלו על התפקוד של מבוגרים עם לקויות למידה עדיין חסרה. מטרת המחקר: לסקור את הספרות הקיימת לגבי הפעילויות וההשתתפות של מבוגרים עם לקויות למידה, בהתבסס על המושגים הנכללים בסיווג הבינלאומי של תפקוד, מגבלה ובריאות (ICF). שיטה: בוצע חיפוש במאגרי המידע “Psychinfo”, “Eric”, “PubMed” אחר מאמרים רלוונטיים, על פי ההנחיות של PRISMA (פריטים מדווחים מועדפים לסקירות שיטתיות ומטה-אנליזות). לאחר תהליך בן שלושה שלבים, 62 מאמרים הרלוונטיים לתחומי הפעילות וההשתתפות של מבוגרים עם לקויות למידה נכללו בסקירה הנוכחית. תוצאות: 32 מאמרים התמקדו בתחום של השכלה, עבודה ותעסוקה ושנים-עשר מאמרים התמקדו בתחום הלמידה ויישום הידע. מגבלות בהשתתפות ובפעילויות של האוכלוסייה עם לקויות למידה מזוהה בסקירה ונידונה. 18 מאמרים נוספים מראים כי מבוגרים עם לקויות למידה ניצבים בפני אתגרים במגוון תחומי חיים (לדוגמה, תקשורת, אינטראקציות בין-אישיות, ניידות, ניהול משק בית ועוד), עם זאת הספרות בתחומים אלה מצומצמת. מסקנות: מודל ה-ICF יכול להיות שימושי להמשך הבדיקה של מאפייני פעילות והשתתפות ש מבוגרים עם לקויות למידה בתחומי חיים שונים. מחקרים מסוג זה דרושים על מנת להשיג נקודת מבט רחבה יותר על המאפיינים התפקודיים שלהם ועל צרכיהם היומיומיים.

למאמר המלא לחץ כאן

ציטוט:

Sharfi, K., & Rosenblum, S. (2014). Activity and participation characteristics of adults with learning disabilities – A review. PLOS ONE, 9(9) e106657. [I.F. 3.534 (5Y: 4.015), R8/55, Q1 Multidisciplinary Sciences]