Carmit Frisch Picture.pdf

כרמית פריש, PhD, OT, עמיתת מחקר, החוג לריפוי בעיסוק, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטת חיפה, ישראל. בוגרת תואר ראשון בריפוי בעיסוק, אוניברסיטה עברית, ירושלים, 2002 ותואר שני בחוג לריפוי בעיסוק אוניברסיטת חיפה, 2010. בוגרת תואר שלישי בחוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה, 2016.

עוסקת בעבודה קלינית כמרפאה בעיסוק בתחום הילדים בקריות ובחיפה (מרפאת ה.ק.נ.יה). מטפלת בילדים עם עיכובים/חסרים התפתחותיים. בעלת ניסיון קליני ומחקרי בטיפול בילדים עם תסמיני הפרעת קשב האמצעות טיפול ישיר והדרכת הורים. מדריכה קלינית ומרצה בהשתלמויות.

נושא המחקר: 
התערבות מוקדמת בילדי גן עם תסמינים של הפרעת קשב וריכוז באמצעות גישת 
(Parental Occupational Executive Training (POET, אבחון תפקודים ניהוליים בילדים צעירים. 

 פיתוח תוקף ומהימנות לשאלון ה EFORTS) Executive Functions & Occupational Routine Scale; פריש ורוזנבלום, 2014).

 

הספרות העדכנית מתארת את התפקודים הניהוליים (ת"נ) של הילדים עם הפרעת קשב כגורם מרכזי שמשפיע על תפקודם והתנהגותם כבר מגיל 3-4 שנים. הדרך המומלצת כיעילה ביותר לשיפור התפקוד של ילדים אלו היא באמצעות הקניית מיומנויות להוריהם להתמודדות עם החסרים בת"נ שלהם.גישת Parental Occupational Executive Training (POET; פריש, תירוש ורוזנבלום, 2016) הינה גישת התערבות חדשנית לטיפול בילדים צעירים עם תסמיני הפרעת קשב. היא מקנה להוריהם ידע על ת"נ ואסטרטגיות מעשיות להתמודד עם עיכוב בהתפתחותם, כדי לשפר את התפקוד של ילדיהם בכל תחומי החיים שילדים צעירים מעורבים בהם. ההתערבות מותאמת אישית לצרכי הילדים, ואף לאתגרים בת"נ של הוריהם. היעילות והישימות של הPOET נחקרה בקרב משפחות של 72 ילדים מישראל עם תסמיני הפרעת קשב. בתחילת מחקר זה פותח שאלון Executive Functions and Occupational Routines Scale (EFORTS; Frisch & Rosenblum, 2014) שמאפשר להעריך ת"נ כפי שהם באים לידי ביטוי בזמן שהם מנהלים את שגרות היום יום שלהם.