כתיבה

 

hand1כתיבה היא פעולה אנושית מורכבת המשלבת מרכיבים קוגניטיביים, תנועתיים ותפיסתיים-מוטוריים.
כתיבה הינה עיסוק מרכזי בילדות, עיסוק שהוא חיוני ליכולתם של ילדי בית הספר לתפקד, לעבוד ולהשתתף בסביבת הכיתה.
 ילדי בית הספר היסודי מבלים עד 50% ממשך יום הלימודים בביצוע מטלות כתיבה שחלקן מתבצעות תוך מגבלת זמן. בנוסף לכך, במהלך שלוש השנים הראשונות בביה"ס מצופה מילדים לרכוש רמת מומחיות בכתיבה המאפשרת להם לעשות שימוש מיומן בכתיבה כ"כלי" בכדי למלא את דרישות ה"עבודה" בביה"ס. לילדים המתקשים לפתח את יכולות הכתיבה שלהם יש קושי לבטא את יכולתם במסגרת הלימודית.
קושי בכתיבה היא הסיבה הנפוצה ביותר להפניית ילדים בגילאי ביה"ס למטפל בעיסוק כך שקושי זה מהווה מוקד לעניין רב עבור תחום הריפוי בעיסוק.
 

קושי בכתיבה היא הסיבה הנפוצה ביותר להפניית ילדים בגילאי ביה"ס למרפאים בעיסוק. עד כה, כללו הגישות המרכזיות להערכת הכתיבה הערכות גלובליות – הוליסטיות של הקריאות והערכות אנליטיות האומדות את רמת הקריאות ביחס לקריטריון שנקבע מראש. מערכת ממוחשבת שפותחה ע"י פרופ' רוזנבלום ושותפים (Computerized Penmanship Evaluation Toll - ComPET) מיועדת לחקור את התהליך הכתיבה בדרך מדויקת המספקת ממדים אובייקטיביים של אופן הביצוע. מחקרים בשילוב COmPET נערכו בקרב ילדים עם דיסגרפיה, קשיי למידה וילדים עם DCD.

יתרה מכך כתוצאה מהמורכבות של הכתיבה נמצא כי ComPET רגיש לשינויים בתפקוד הקוגניטיבי הקשורים לגיל כמו גם למחלות כמו אלצהיימר, פרקינסון, טרשת נפוצה ועוד.

hand2

מחקרים בתהליך

ליאת חן
שיר צנטנר

מאמרים בנושא

Rosenblum, S., Amit, H., & Gal, E. (2016). Unique handwriting performance characteristics of children with high-functioning autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 23, 235-244. [I.F. 2.12 (5Y: 2.700), R 2/39 Q1 Psychology developmental]. Abstract

Savin, Z., Lejbkowicz, I., Glass-Marmor, L., Lavi, I., Rosenblum, S., & Miller, A. (2016). Effect of Fampridine-PR (prolonged released 4-aminopyridine) on the manual functions of patients with Multiple Sclerosis. Journal of the Neurological Sciences, 360, 102-109. . [I.F. 2.474 (5Y: 2.535), R82/192 Q2 Clinical neurology]. Abstract

Rosenblum, S., & Luria, G. (2015). Applying a Handwriting Measurement Model for Capturing Cognitive Load Implications Through Complex Figure Drawing. Cognitive Computation, 1-9.‏ [I.F. 1.440, (5Y: 1.731) R61/123 Q2 Computer science, Artificial intelligence].

Rosenblum, S., & Gafni-Lachter, L. (2015). Handwriting Proficiency Screening Questionnaire for Children (HPSQ–C): Development, Reliability, and Validity. American Journal of Occupational Therapy, 69(3),1-9.[I.F. 2.021, R19/69 Q2 Rehabilitation].

Gilboa, Y., Josman, N., Fattal-Valevski, A., Toledano-Alhadef, H., & Rosenblum, S. (2014). Underlying mechanisms of writing difficulties among children with Neurofibromatosis type 1. Research in Developmental Disabilities, 35, 1310-1316. Abstract

Luria, G., Kahana, A., & Rosenblum, S. (2014). Detection of Deception Via Handwriting Behaviors Using a Computerized Tool: Toward an Evaluation of Malingering. Cognitive Computation, 6(4), 849-855.‏ Abstract

Rosenblum, S. (2013). Handwriting measures as reflectors of Executive Functions among adults with Developmental Coordination Disorders (DCD). Frontiers in Psychology, 4, 357-367. Abstract

Rosenblum, S., Aassy Margieh, J., & Engel-Yeger, B. (2013). Handwriting features of children with developmental coordination disorder–Results of triangular evaluation. Research in Developmental Disabilities, 34, 4134-4141. Abstract

Rosenblum, S., Engel Yeger, B., & Fogel, Y. (2013). Age-related changes in executive control and their relationships with handwriting performance features. Human Movement Science, 32, 363-76. Abstract

Rosenblum, S., Samuel, M., Zlotnik, S., Erikh, I., & Schlesinger, I. (2013). Handwriting as an objective tool for Parkinson's disease diagnosis. Journal of Neurology, 260, 2357-2361. Abstract

Engel-Yeger, B., Hus, S., & Rosenblum, S. (2012). Age effects on sensory-processing abilities and their impact on handwriting. Canadian Journal of Occupational Therapy, 79, 264-274. Abstract

Luria, G., & Rosenblum, S. (2012). A Computerised Multidimensional Measurement of Mental Workload via Handwriting. Behavioural Research Methods, 44, 575-586. Abstract

Luria, G., & Rosenblum, S. (2010). Comparing the handwriting behaviors of true and false writing with computerized handwriting measures. Applied Cognitive Psychology, 24, 1115–1128. doi:10.1002/acp.1621 [I.F. 1.414 (5Y: 1.987), R58/83 Psychology, Experimental]. Abstract

Engel-Yeger, B. & Rosenblum, S. (2010). The effects of protracted graphomotor tasks on tripod pinch strength and handwriting performance in children with dysgraphia. Disability & Rehabilitation 32(21), 1749-1757.‏ Abstract

Gilboa, Y., Josman, N., Fattal-Valevski, A., Toledano-Alhadef, H., ; Rosenblum, S. (2010). The handwriting performance of children with NF1. Research in Developmental Disabilities, 31, 929-935. Abstract

Heinik, J. Wenre, P., Dekel, T. Gurevitz, I., & Rosenblum, S. (2010). Computerized kinematic analysis of the clock drawing task in elderly people with mild Major Depressive-Disorder: An exploratory study. International Psychogeriatrics, 22, 479-488. Abstract

Poon, K. W, Li-Tsang, C. W. P., Weiss, T. P. L. & Rosenblum, S. (2010). The effect of a computerized visual perception and visual-motor integration training program on improving Chinese handwriting of children with handwriting difficulties. Research in Developmental Disabilities, 31, 1552-1560. Abstract

Rosenblum, S., Aloni, T., & Josman, N. (2010). Relationships between handwriting performance and organizational abilities among children with and without dysgraphia: A preliminary study. Research in Developmental Disabilities, 31, 502-509. Abstract

Rosenblum, S., Dekel, T., Gurevitz, I., Werner, P. & Heinik, J. (2010). Handwriting process variables among elderly people with mild Major Depressive Disorder: A preliminary study. Aging Clinical and Experimental Research, 22, 141-147. Abstract

Rosenblum, S., & Weiss, P. L. (2010). Evaluating functional decline in patients with Multiple Sclerosis. Research in Developmental Disabilities, 31, 577-586. Abstract

Rosenblum, S., ; H. Eduardo -Roman (2009) Fluctuation analysis of proficient and dysgraphic handwritings in children. EPL-Europhysics letters ,85, 58007, 1-6. Abstract

Engel-Yeger, B., Nagauker-Yanuv, L., ; Rosenblum S. (2009). Handwriting performance: The relationships between process and product measures, children's self-reports, and perceived self-efficacy. Accepted, American Journal of Occupational Therapy, 63(2), 182-192.

Luria, G., ; Rosenblum, S. (2009) Introducing Computerized Handwriting Evaluation tool: Testing its application in a pilot study as a Lie Detector. Applied Cognitive Psychology.

Rosenblum, S., Epsztein, L., ; Josman, N. (2008). Handwriting performance among children with Attention Deficit Hyperactive Disorders (ADHD), on and off medication in comparison to a control group – A pilot study. Physical and Occupational Therapy in pediatrics, 28, 3, 219-234. Abstract

Rosenblum, S., ; Frisch C. (2008). Dysgraphia – characteristics and evaluation method – contribution of research to clinical reasoning process. The Israel Journal of Occupational Therapy, 17(3), H 155 (In Hebrew). Abstract

Rosenblum, S. (2008) Characteristics and evaluation methods of developmental dysgraphia: Research contribution to educational and clinical reasoning. Research section, Handwriting today, 1-9. Abstract

Rosenblum, S. ; Miri Livneh-Zirinsky. (2008). Handwriting process and product characteristics of children diagnosed with Developmental Coordination Disorder, Human Movement Science, 27, 200-214 Special issue about Developmental Coordination Disorders (DCD). Abstract

Rosenblum, S. (2008). Development, Reliability and Validity of the Handwriting Proficiency Screening Questionnaire for Handwriting Proficiency (HPSQ). American Journal of Occupational Therapy, 62(3), 298-307.

Rosenblum, S., ; Werner P. (2006). Assessing the handwriting process in healthy elderly persons using a computerized system. Aging: Clinical and Experimental Research, 8(5),433-439.

Rosenblum, S., Chevion, D., ; Weiss, P. L.T. (2006) Using data visualization and signal processing to characterize the handwriting process. Pediatric Rehabilitation, 9(4), 404-417. Abstract

Rosenblum, S., Dvorkin, A., ; Weiss, P. L. (2006). Automatic segmentation as a tool for examining the handwriting process of children with dysgraphic and proficient handwriting. Human Movement Science, 25, 608-621. (Special issue about Handwriting). Abstract

Rosenblum, S., Goldstand, S., ; Parush, S. (2006). The relationship between biomechanical ergonomic factors, handwriting product quality, handwriting efficiency, and computerized handwriting process measures in children with and without handwriting difficulties. American Journal of Occupational Therapy, 60(1), 28-39.

Werner, P., Rosenblum, S., Bar-On G., Heinik, J., ; Korczyn, A. (2006). Handwriting process variables discriminating mild Alzheimer's Disease and Mild Cognitive Impairment. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 61(B), 228-236. Abstract

Rosenblum, S. (2005). Using the Alphabet task to differentiate between proficient and non-proficient handwriters.Perceptual and Motor Skills, 100, 629-639. Abstract

Rosenblum, S., Weiss, P.L. and Parush, S. (2004). Handwriting evaluation for developmental dysgraphia: Process versus product, Reading and Writing, 17(5), 433-458. Abstract

Rosenblum, S., ; Josman, N. (2003). The relationship between postural control and fine manual dexterity. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, 23(4), 47-60. Abstract

Rosenblum, S., Weiss, P.L. and Parush, S. (2003). Product and process evaluation of handwriting difficulties: A review. Educational Psychology Review, 15(1), 41-81. Abstract

Rosenblum, S., Parush, S. and Weiss, P.L. (2003). Computerized temporal handwriting characteristics of proficient and poor handwriters. The American Journal of Occupational Therapy, 57 (2), 129-138. Abstract

Rosenblum, S., Parush, S. and Weiss, P.L. (2003). The In Air phenomenon: emporal and spatial correlates of the handwriting process. Perceptual and Motor Skills, 96 (3), 933-954. Abstract

Rosenblum, S. (2002). Using a digitizer for the evaluation of handwriting difficulties. Israel Journal of Occupational Therapy, (IJOT), 11, 2, H85-H86. (In Hebrew).

Shenkar, R., Gal, E., ; Rosenblum, S. (1995). Approaches and methods of Treatment for Handwriting difficulties. Israel Journal of Occupational Therapy (IJOT), 4, 3, H102-H116. (In Hebrew)

Gal E., Rosenblum, S., ; Shenkar, R. (1995). Ways of Evaluating Handwriting Components and Penmanship Resulting Thereof. Israel Journal of Occupational Therapy (IJOT), 4, 1, H15-H30. (In Hebrew)

Rosenblum, S., Shenkar, R., ; Gal, E. (1994). Writing-Components, Evaluation and Treatment. Israel Journal of Occupational Therapy, (IJOT) 3, 4, H169-H191. (In Hebrew). Abstract

 

מאמרים בקובץ תקצירים של כנסים

Rosenblum, S., Samuel, M., Zlotnik, S., ; Schlesinger, I. (2009). Handwriting performance measures of 'real life' tasks: A comparison between the performance of patients with Parkinson's disease and controls . Advances in Graphonomics (pp. 43-47). Dijon, France: University de Bougogne.

Gafni-Lachter, L., ; Rosenblum, S. (2009). Temporal Aspects of Handwriting Skill Development- A Computerized Study Utilizing the ComPET Advances in Graphonomics (pp. 71-74). Dijon, France: University de Bougogne.

Richardson, A., Kraus, S., Weiss, P. L., ; Rosenblum, S. (2008).COACH - Cumulative Online Algorithm for Classification of Handwriting Deficiencies. Proceedings of the Twentieth Annual Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence (pp. 1750-1751) (IAAI-08).

Hen, L., Josman, N., ; Rosenblum, S. (2008). Tele-Evaluation and Intervention Among Adolescents with Handwriting Difficulties – Computerized Penmanship Evaluation Tool (ComPET) Implementation. Proceedings of the 7th ICDVRAT conference with ArtAbilitation (pp.1-5). Maia, Portugal.

Rosenblum, S., Dvorkin, A. Y., ; Weiss, P. L. (2005). Automatic segmentation as a tool for examining the handwriting process of children with dysgraphic and proficient handwriting . In A. Marcelli ; C. De Stefano (Eds.) Advances in Graphonomics. (pp. 84-90). Italy; University of Salerno.

Rosenblum, S., Parush, S., Epsztein, L., ; Weiss, P. L. (2003). Process versus product evaluation of poor handwriting among children with Developmental Dysgraphia and ADHD. In H. L. Teulings ; A. W. A. Van Gemmert. Proceedings of the 11th Conference of the International Graphonomics Socity. USA; Scottsdale Arizona. Pp. 169-173*.

Rosenblum, S., Parush, S. and Weiss, P. (2001). Temporal measures of poor and proficient handwriters. In Meulenbroek, R.G.J. and Steenbergen, B.(Eds.) Proceedings of the Tenth biennial conference of the International Graphonomics Society. (pp. 119-125). The Netherlands: University of Nijmegen.

Rosenblum, S., Jessel, A., Adi-Japha, E., Parush, S. and Weiss, P.L. (1997). Quantitative characteristics of typical and dysgraphic children in Hebrew script. Proceedings of the Ninth Biennial Conference of the International Graphonomics Society. (pp. 71-72) Italy: Genova.

 

פרסומים מדעיים נוספים

Rosenblum, S. (2002). Using Digitizer for evaluation of handwriting difficulties. Israel Journal of Occupational Therapy, (IJOT), 11, 2, H85-H86.(In Hebrew).

 

מענקי מחקר

ISF - Novel tools for the evaluation and remediation of handwriting deficiencies of school-age children (Co-principal Investigator with Prof. Patrice L. (Tamar) Weiss. (2003-2004) 212,000 NIS.

VATAT- Computerized system for measurement, analysis and visualization of pen pressure, squeeze and motion (2004) 10,000 $
University of Haifa, Research Authority prize for young researchers: The contribution to the clients of visual illustration of handwriting evaluation results (Co-principal Investigator with Prof. Patrice L. (Tamar) Weiss).(2004) 6000 NIS.

Edmond de Rothschild Caesarea-: Tele-evaluation of handwriting difficulties. (Co-principal Investigator with Prof. Patrice L. (Tamar) Weiss and Dan Chevion). (2003-2004) 16,000 $

The Dean prize; Assessing the functional relevance of handwriting in the diagnosis and development of Alzheimer's disease: An interdisciplinary approach. (Co-principal Investigator with Prof. Werner, P. and Dr. Jeremia Heinik). (2003) 10,000 NIS.

Ministry of Education (Israel) Quantitative characteristics of the handwriting of typical and dysgraphic children. (Co-principle Investigator with Prof. Patrice L. (Tamar) Weiss) (1999-2001) 80,000 NIS.

"Ezvonot" Quantitative characteristics of the handwriting of typical and dysgraphic children. (Co-principal Investigator with Prof. Patrice L. (Tamar) Weiss) (1998-1999) 20,000 NIS.