שיר צנטנר

shir

שיר צנטנר, מרפאה בעיסוק (B.OT), בוגרת אוניברסיטת חיפה משנת 2011, סטודנטית לתואר שני בריפוי בעיסוק. עוזרת מחקר והוראה בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה. בעלת ניסיון בעבודה עם ילדים במסגרות שונות, כולל פיתוח משחקי מחשב טיפוליים לילדים "Timocco", גני תקשורת במסגרת אלו"ט, מרכז "מחוברים" חוגים לילדים עם קשיים חברתיים, הנחיית קבוצות נוער וכיתות תקשורת תיכוניות.

נושא המחקר: מאפייני השתתפות בפנאי בקרב מתבגרים עם קשיים  בכתיבה ותפיסת איכות חייהם

 רקע ורציונל המחקר
מחקר זה עוסק במאפייני השתתפות בפעילויות פנאי ובתפיסת איכות חיים בקרב מתבגרים בעלי קשיים בכתיבה והקשר בין משתנים אלו. מטרתו לבדוק את מאפייני השתתפות בפנאי בקרב מתבגרים עם קשיים בכתיבה ואת הקשר בין ההשתתפות בפעילויות הפנאי לתפיסת איכות חייהם של המתבגרים.
ארגון הבריאות העולמי מגדיר בריאות ותפקוד של אדם בעיקר על פי ההשתתפות והמעורבות במצבי ותפקודי חיים. ההשתתפות הינה תוצאה של אינטראקציה של האדם עם הסביבה החברתית והפיזית שלו WHO,2001)). למתבגרים ישנם מאפייני השתתפות ייחודיים וחשובים להתפתחותם אשר השתתפות ומעורבות בתחומים אלו מגדירה את בריאותם ותפקודם.
אחד מתחומי עיסוקם המשמעותיים של המתבגרים הוא התחום האקדמי החופן בתוכו דרישות ויכולות רבות. אחת מדרישות אלו היא הכתיבה. הכתיבה מהווה אחד מן העיסוקים המשמעותיים של התלמיד המתבגר בבית הספר ויכולת הכתיבה הכרחית למימוש הכישורים ולהשתתפותם בתחום האקדמי. (Feder & Majnemer, 2007).
לקות בכתיבה הינה אחת מלקויות הלמידה המאובחנות באוכלוסייה ובקרב מתבגרים בפרט, לקות למידה הינה מונח כללי שמתייחס לקבוצת הפרעות הטרוגנית המתבטאת בקשיים משמעותיים ברכישה ובשימוש בהקשבה, דיבור, קריאה, כתיבה, המשגה, ו/או יכולות מתמטיות (NJCLD,1994). לקות הלמידה הנה הלקות בעלת השכיחות הגבוהה ביותר במערכת החינוך (מרגלית, 2000).
קשיים בכתיבה (דיסגרפיה) היא לקות למידה ספציפית שבאה לידי ביטוי בכתיבה לקויה. (DSM-V, American Psychological Association, 2013).
על פי המודל המרכזי בריפוי בעיסוק של אדם, עיסוק, סביבה (Law, Cooper, Strong, (Stewart, Rigby, & Letts, 1996 ניתן לראות כיצד קושי בתחום אחד המשמעותי לתפקודו של האדם משפיע באופן ישיר על תפקודו בתחומים אחרים. מכאן, כי קשיים בכתיבה עלולים להשפיע באופן ישיר על השתתפותו של המתבגר בשאר תחומי חייו, ובניהם תחום הפנאי.
פנאי הינה פעילות בלתי מחייבת המונעת ע"י צורך פנימי ומתקיימת בזמן שאינו מוקדש לעבודה, טיפול עצמי או שינה (ילון-חיימוביץ, זק"ש, ויינטראוב, נוטה, מזור ושות', 2006). פעילות פנאי עוזרת לפרט להשיג תחושה של יציבות אישית וסיפוק צרכים (סמילנסקי ופלדמן 1993). שעות פנאי מרובות ועיסוק רב ומגוון בפעילויות פנאי מסוגים שונים הם אחד המאפיינים העיקריים של תקופת הילדות והנעורים. בני הנוער הם הקבוצה הפעילה ביותר במשבצת המוגדרת על ידי הסוציולוגיה כפנאי, הערכה היא שכ- 40% מזמנם מוקדש לפעילויות פנאי (וייסבלאי, 2001). זהותו העצמית של המתבגר יכולה להתגבש בטווח רחב של פעילויות פנאי מובנות ולא מובנות, אותן עושה המתבגר לבד, או עם אחרים (Kleiber, 1999).
פעילות פנאי נתפסת יותר ויותר כמרכיב אינטגראלי להגברת איכות חייו של האדם, מאחר והיא מאפשרת מימוש עצמי, יצירתיות והעצמה. סגנון חיים המאזן בין עבודה ומטלות לבין פנאי מוביל לסיכוי גבוה יותר שהאדם יתפוס את חייו כמשביעי רצון, ישיג דימוי עצמי חיובי ובטחון עצמי (Hawkins, 1997; Stark & Faulkner, 1996).
מאחר ויש עדויות על חשיבות הפנאי והכתיבה לתפקוד אקדמי וחברתי תקין בקרב מתבגרים ונמצא כי בקרב המאובחנים עם לקויות למידה ישנם חסרים חברתיים רגשיים, נראה כי חשוב לבחון את הגורמים הללו בקרב המתמודדים עם לקות למידה ספציפית כמו דיסגרפיה. בנוסף, יש לבחון את הקשרים בין הרכיבים השונים (כתיבה, פנאי ואיכות חיים ) בקרב אוכלוסייה זו. המחקר המוצע מתעתד לבחון קשרים אלו. באמצעות איסוף מידע ישיר מן המתבגרים והוריהם, ייבחנו מאפיינים המתייחסים למתבגרים אלו, לכתיבתם ולמדדים הקשורים בהשתתפותם בפעילויות פנאי ולתפיסתם את איכות חייהם.
שיטת והליך המחקר
מחקר זה מהווה חלק ממחקר נרחב יותר הכולל 120 מתבגרים, אשר מטרתו לתרום לבניית גוף ידע מבוסס ומקיף על אוכלוסיית המתבגרים המתקשים בכתיבה ועל מאפייני ההשתתפות שלהם בפעילויות פנאי.
במחקר ישתתפו 60 מתבגרים בגילאים 18-13, בנים ובנות, שידגמו במדגם נוחות, תוך התייחסות לייצוג גילאי ומגדרי.
במהלך מחקר זה יפורסמו תחילה במדיה האינטרנטית הודעות הקוראות למתבגרים התופסים עצמם כמתקשים בכתיבה לפנות בפנייה חוזרת. המתבגרים שיפנו, יעברו תהליך של סינון ראשוני. מבין המשתתפים הפוטנציאליים המיועדים לקבוצת המחקר, ייבחרו 30 נבדקים לאפיון המדגם, עד אשר תושלם מכסת המתבגרים המוגדרת למחקר הנוכחי. לקבוצת המחקר תותאם קבוצת ביקורת תוך התייחסות לגיל ולמגדר. לאחר בחירת המדגם (קבוצת מחקר וביקורת) ישלחו בדואר או בדואר אלקטרוני שלושה שאלוני הערכה בתחום ההשתתפות והאיכות החיים למתבגר והוריו. השאלונים יוחזרו כאשר יגיעו המתבגרים לפגישת הערכה לצורך המחקר הרחב אליו שייך מחקר זה עם החוקרת שלו.