עבודות דוקטורט שהושלמו

2016

פיתוח מודל תיאורטי להערכת מתבגרים עם קשיים בכתיבה (דיסגרפיה): תפקודי גוף, פעילות, השתתפות בפעילויות פנאי ותפיסה סובייקטיבית של איכות חיים, מאת: ליאת חן הרבסט, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

פיתוח והערכת מודל להתערבות מטה קוגניטיבית בקרב מתבגרים עם קשיים נוירו-התפתחותיים, מאת: יעל פוגל, בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן ופרופ' שרה רוזנבלום.

פיתוח מודל ממוקד הורים לשיפור התפקוד היום יומי של ילדיהם הצעירים עם תסמינים של (Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD ישימותו ויעילותו, מאת: כרמית פריש, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום ופרופ' עמנואל תירוש.

2015

בחינת מצבי בריאות, תפקודי גוף, פעילות והשתתפות, ואיכות החיים בקרב בוגרים עם לקויות למידה לקראת מודל תיאורטי, מאת: כנרת שרפי, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

2011

הקשר בין ליקויים ויזו מוטוריים של ילדים עם Neurofibromatosis Type 1 לבין תפקודם בתחום הכתיבה והקשב בסביבת בית הספר, מאת: יפית גלבוע, בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן ופרופ' שרה רוזנבלום.

עבודות תזה שהושלמו

2016

בחינת ההבדלים במאפייני המשחק ובתפקודים ניהוליים בקרב ילדים בגילאי 3-6 עם איחור התפתחותי שהופנו לטיפול בריפוי בעיסוק בהשוואה לילדים שלא הופנו לטיפול בריפוי בעיסוק, מאת: אפרת בן נבט, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

תפקודים ניהוליים בקרב מתבגרים עם קשיים נוירו התפתחותיים: ביסוס תוקף מקביל ומבחין - לאבחון ה (Children Cooking Task (CCT , מאת: רננה הירש, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

2013

מאפייני החיקוי של ילדים בגיל שנה והקשר בינם לבין התפתחות שפתית ומוטורית מאת: רוני שמלצר, בהנחיית ד"ר איילת בן ששון ופרופ' שרה רוזנבלום.

מאפייני כתיבה ותחושה של ילדים עם ADHD בהשוואה לילדים טיפוסיים, מאת: הגר אופק, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום ופרופ' בתיה אנגל ייגר.

ביסוס מהימנות ותוקף לשאלון ה- Executive Functions & Occupational Routines Scale (EFORTS) בקרב ילדים חרדים וחילונים, מאת: מיכל קשי, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

2012

הקשרים שבין דפוסי התארגנות בזמן וניהול סדר יום, לבין רמת ביצוע אקדמי ומאפייני השתתפות בקרב סטודנטים לתואר ראשון, מאת: מרב גולדבלט, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

מאפייני השתתפות בפנאי ואיכות החיים של ילדים המתמודדים עם צליאק בהשוואה לילדים ללא צליאק, מאת: סוניה מאיר, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

2009

תפקודי IADL של ילדים עם ADHD בהשוואה לילדים טיפוסיים: ביסוס תוקף מבנה ותוקף קריטריון לאבחון ה - Do-Eat, מאת: כרמית פריש, בהנחיית פרופ' נעמי יוסמן וד"ר שרה רוזנבלום.

2008

תפקודים ניהוליים (Executive Functions) ומיומנות הפקת הכתיבה בקרב מבוגרים – הבדלים וקשרים בקרב קבוצות גיל שונות, מאת: יעל פוגל, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.

2007

תהליך ותוצר הכתיבה בערבית מחקר השוואתי בקרב ילדים עם וללא אבחנה של (Developmental Coordination Disorder (DCD, מאת: ג'ומאנה אעסי, בהנחיית פרופ' שרה רוזנבלום.