מאת: בתיה אנגל-יגר ושרה רוזנבלום

מטרת המחקר: לבדוק את ההשפעה של משימות כתיבה ארוכות על כוח אחיזת טריפוד ועל תהליך ותוצר הכתיבה בקרב ילדים עם וללא דיסגרפיה. שיטה: במחקר השתתפו 51 ילדים בכיתות ג-ה אשר חולקו לשתי קבוצות: 23 ילדים עם דיסגרפיה ו-28 ילדים ללא דיסגרפיה, כפי שנקבע באמצעות אבחון ה- Handwriting Proficiency Screening Questionnaire (HPSQ). הליך המחקר כלל שני סשנים והפסקה של 15 דקות ביניהם. בכל סשן הנבדק ביצע שתי משימות: משימת השליטה הויזו-מוטורית מאבחון ה-Bruininks-Oseretsky ומשימת העתקה- שתיהן בוצעו על גבי לוח אלקטרוני שמהווה חלק ממערכת הערכת כתיבה ממוחשבת ComPET. כוח אחיזת הטריפוד נמדד לפני ואחרי כל סשן. תוצאות: נמצא כוח אחיזת טריפוד נמוך יותר באופן מובהק בקרב ילדים עם דיסגרפיה בהשוואה לילדים ללא דיסגרפיה. ההתדרדרות בכוח האחיזה קושר באופן מובהק להתדרדרות בתהליך ותוצר הכתיבה לאורך המשימה המתמשכת. מסקנות: כוח האחיזה שדרוש לשליטה בכלי הכתיבה צריך להילקח בחשבון בתהליך ההערכה של ילדים עם דיסגרפיה. שילוב של גורם האחיזה עם הערכת תוצר ותהליך הכתיבה עשויים לספק מידע ברור יותר לגבי הקושי של הילד, ולעזור במיקוד נושא הטיפול.

למאמר המלא לחץ כאן

This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Disability and Rehabilitation  2010 available online:http://www.tandfonline.com  http://dx.doi.org/10.3109/09638281003734375 Thank you for your interest in our Journal.

ציטוט:

Engel-Yeger, B. & Rosenblum, S. (2010). The effects of protracted graphomotor tasks on tripod pinch strength and handwriting performance in children with dysgraphia. Disability & Rehabilitation, 32, 1749-1757.‏ [I.F. 1.837 (5Y: 1.973),R18/63rehabilitation]