כתיבה הינה פעילות מורכבת אשר משלבת אינטראקציה של תהליכים מוטוריים תפיסתיים נמוכים עם תהליכים קוגניטיביים גבוהים. ראיות ראשוניות הראו כי בעיות כתיבה ן תופעה שכיחה בקרב ילדים עם נוירופיברומטוזיס מסוג 1 (NF1). מטרת המחקר הייתה להשוות את התהליכים הנמוכים (תפיסה ויזואלית, קואורדינציה מוטורית ואינטגרציה ויזואלית-מוטורית) ותהליכים גבוהים הדרושים לצורך כתיבה (אינטליגנציה תפקודית ושפתית, ארגון ויזו-מרחבי וזיכרון חזותי) בין ילדים עם NF1 לבין ילדים בריאים. מטרה נוספת הייתה לזהות את הרכיבים שמנבאים את הארגון המרחבי של התוצר הכתוב ואת תוכן הכתיבה אצל ילדים עם NF1. 30 ילדים עם NF1 (גילאים 8-16) ו-30 ילדים עם התפתחות תקינה אשר הותאמו להם לפי גיל ומגדר נבדקו באבחונים סטנדרטיים. ילדים עם NF1 הציגו ביצוע נמוך יותר באופן מובהק בהשוואה לקבוצת הביקורת בכל המבחנים שמודדים את התהליכים הגבוהים והנמוכים. מיומנות התכנון הקוגניטיבית נמצאה כמנבאת את הארגון המרחבי של התוצר הכתוב. האינטליגנציה השפתית נמצאה כמנבאת את רמת התוצר מבחינת תוכן. התוצאות מציעות כי התהליכים הגבוהים מדגישים את האיכות הירודה של תוצר הכתיבה אצל ילדים עם NF1. גישות טיפול לילדים עם NF1 צריכות לכלול הערכה מפורטת של תכנון קוגניטיבי וכישורי שפה.

למאמר המלא לחץ כאן

ציטוט:

Gilboa, Y., Josman, N., Fattal-Valevski, A., Toledano-Alhadef, H., & Rosenblum, S. (2014). Underlying mechanisms of writing difficulties among children with Neurofibromatosis type 1. Research in Developmental Disabilities, 35, 1310-1316. doi:10.1016/j.ridd.2014.03.021 [I.F. 2.735 (5Y: 2.869), R1/37 Q1 Education, Special, R2/69 Q1 Rehabilitation]