מאת: שרה רוזנבלום, נגה רגב

יכולת תזמון הינה חשובה לתפקוד כללי יומיומי. מטרת המחקר הייתה לערוך השוואה של יכולות התזמון והיבטים של זמן בעת כתיבה וכן להשוות את הקשרים בין שני רכיבים אלו בקרב ילדים עם DCD וקבוצת ביקורת. 42 ילדים בגילאים 7-12, 21 עם אבחנת DCD ו-21 עם התפתחות תקינה אשר הותאמו מבחינת גיל, בית-ספר ומין לקבוצה הראשונה, ביצעו 14 משימות של המטרונום האינטראקטיבי (IM) ושלוש משימות כתיבה תפקודיות בלוח אלקטרוני אשר מהווה חלק מהמערכת הממוחשבת להערכת כתיבה ComPET. ה-IM סיפק מדדים של זמן תגובה ואילו ה- ComPET סיפק מדדים של זמן השהייה של העט על הדף ובאוויר. התוצאות מראות הבדלים מובהקים בין הקבוצות הן במשימות ה- IM והן במשימות ה-ComPET . חישוב רגרסיה לינארית הראה כי זמן הביצוע הממוצע ב-IM הסביר 37% מהשונות בזמן השהייה של העט באוויר בעת משימה של העתקת פסקה. בנוסף, בהתבסס על תפקדו מבחין הכולל שני מדדים המשליכים על יכולת תזמון, 81% מכלל המשתתפים מוינו באופן מתאים לקבוצות. תוצאות המחקר ממליצות לשקול את ה-IM ככלי אבחון והתערבות לילדים עם DCD אשר מתקשים בתזמון בתפקוד היומיומי.

ציטוט:

Rosenblum, S., & Regev, N. (2013). Timing abilities among children with developmental coordination disorders (DCD) in comparison to children with typical development. Research in developmental disabilities, 34(1), 218-227.‏ doi:10.1016/j.ridd.2013.08.009 [I.F. 2.735 (5Y: 2.869), R1/37 Q1 Education, Special, R2/69 Q1 Rehabilitation]

חדשות

מכירים ילדים עם הפרעת קשב שמעוניינים בטיפול יוגה ללא עלות

מכירים ילדים עם ADHD בגילאי 8-12, מאיזור השרון/מרכז שמעונינים לקבל טיפול ללא עלות? דרושים משתתפים למחקר התערבות חדשני שמשלב בין ידע מתחום הריפוי בעיסוק, הנוירופסיכולוגיה והיוגה. המחקר נערך במעבדה במסגרת לימודי תואר…

להמשך קריאה...

האם יש לכם גישה לילדים בגילאי 9-10:11 בעלי התפתחות טיפוסית

האם יש לכם גישה לילדים בגילאי 9-10:11 בעלי התפתחות טיפוסית?אנחנו זקוקות לכם! למחקר פורץ דרך שמטרתו לפתח נורמות לשאלון ה EFORTS - Executive Functions and Occupational Routine Scale - שפותח ע״י…

להמשך קריאה...

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר המעבדה לחקר תפקוד אנושי מורכב והשתתפות

להמשך קריאה...