מטרת מחקר זה הייתה לחקור את ההשפעה של תכנית אימון ממוחשבת בתחום התפיסה החזותית  ואינטגרציה ויזו-מוטורית על מנת לשפר כתב יד של ילדים סינים עם קשיי למידה ובתוך כך קשיים בכתיבה. משתתפי המחקר היו 26 ילדים בכורים ויחידים אשר אובחנו על ידי פסיכולוגים חינוכיים ומרפאים בעיסוק כסובלים מקשיים בכתיבה. המשתתפים חולקו באופן רנדומאלי לשתי קבוצות- קבוצת המחקר וקבוצת ביקורת לאחר שהותאמו לזוגות עפ"י גילאים. שלושה-עשר הנחקרים בקבוצת המחקר קיבלו התערבות ממוחשבת בת שמונה מפגשים בתחום התפיסה החזותית ואימון באינטגרציה ויזו-מוטורית בשילוב עם תכנית אימון ביתית, בעוד המשתתפים בקובצת הביקורת (13 במספר) קיבלו התערבות קונבנציונלית בתחום הכתיבה מידי מורים, אשר המקדה בעיקר על תרגילי כתיבה-מתקנת. תוצאות ממבחן ANOVA חוזר הראו כי ילדים בקבוצת המחקר הראו שיפור במיומנויות התפיסה החזותית כמו גם בזמן הכתיבה. זמן השהייה של העט על הדף ובאוויר של קבוצת המחקר השתפרו בהשוואה למדדים שנאספו מקבוצת הביקורת. עם זאת, לא נמצאו הבדלים מובהקים במיומנויות אינטרגציה ויזו-מוטורית וקריאות כתב היד בין שתי הקבוצות לאחר ההתערבות. ההתערבות הממוחשבת המוצגת במחקר זה, המתמקדת בתפיסה חזותית ואינטגרציה חזותית-מוטורית נראית יעילה בשיפור היבט הזמן של הכתיבה בילדים עם קשיי כתיבה. עם זאת, התכנית לא שיפרה את מידת הקריאות הכללית של כתב היד של המשתתפים.

למאמר המלא לחץ כאן

ציטוט:

Poon, K. W, Li-Tsang, C. W. P., Weiss, T. P. L. & Rosenblum, S. (2010). The effect of a computerized visual perception and visual-motor integration training program on improving Chinese handwriting of children with handwriting difficulties. Research in Developmental Disabilities, 31, 1552-1560. doi:10.1016/j.ridd.2010.06.001 [I.F. 2.735 (5Y: 2.869), R1/37 Q1 Education, Special, R2/69 Q1 Rehabilitation]