מטרת מחקר זה הייתה להשוות בין כתיבה של משפט שקרי לכתיבה של משפט אמיתי. בהתבסס על הידע לגבי עומס קוגניטיבי ודיס-אוטומטיזציה כאשר אנשים מעבירים מסר מטעה, השערנו כי קיים שוני (בהיבטים של זמן ומרחב) בין כתיבת אמת לכתיבת שקר. 34 משתתפים כתבו משפטי אמת ושקר על לוח אלקטרוני שמהוות חלק מהערכת ממוחשבת של כתב יד – ComPET. מערכת זו מעריכה תפקודי מוח-יד כפי שמתבטא בהתנהגויות כתיבה, ונמצאה ככלי תקף לאבחון דיס-אוטומיזציה שמראה על מחלות מסוימות מהשטח הקליני. נמצאו הבדלים בממוצע הפעלת הלחץ על העט ובמדדים מרחביים, אך לא נמצאו הבדלים בהיבטים של זמן הכתיבה ובמספר של מהירויות השיא של הכותבים. נדון בשימוש במערכת ComPET לצורך גילוי שקרים.

למאמר המלא לחץ כאן

ציטוט:

 Luria, G., & Rosenblum, S. (2010). Comparing the handwriting behaviors of true and false writing with computerized handwriting measures. Applied Cognitive Psychology, 24, 1115–1128. doi:10.1002/acp.1621 [I.F. 1.414 (5Y: 1.987), R58/83 Psychology, Experimental]