מאת: שרה רוזנבלום

היכולת לארגן מטלות יומיומיות ולהוציאן אל הפועל בזמן דורשת מרכיב בסיסי של יעילות ועשוי להשליך על רווחת האדם. מטרת המחקר הייתה לפתח שאלון דיווח עצמי לזיהוי קשיים בהתארגנות בזמן במשימות יומיומיות, כפי שנתפס על ידי האדם, ולבחון את התוקף והמהימנות של השאלון. על מנת לבדוק את תוקף והתוכן והנראות של השאלון, 228 מבוגרים ישראלים (83 גברים-36%; 145 נשים-64%), בגילאי 18-44 (ממוצע גילאים 26.49, ס"ת 5.83), לקחו חלק במחקר ומילאו את השאלון. נבדקו עקביות פנימית בעקבות ניתוח גורמים וכן תוקף מבנה. ניתוח השאלון הראה שלושה גורמים מופרדים עם ערך עצמי גבוהה מ-1, המורכבים מ-32 פריטים. שלושת גורמים אלו הסבירו 49.68% מהשונות הכללית. השאלון הראה עקביות פנימית טובה עבור הציון הכללי (α = .92), כמו גם עבור שלושת הגורמים שזוהו (α =.87- .92). קורלציית סך הפריטים המתוקנים שבוצעה עבור כל אחד משלושת הגורמים שזוהו הצביעה על תוצאות טובות, בטווח של 0.46-0.76. תוקף המבנה אושר בעוד בדיקת ה- MANOVA הניבה הבדלים מובהקים בין קבוצות הגיל. התוצאות הראשוניות מציעות כי אבחון ה-TOPS הינו תקף ומהימן לאיתור קשיים בהתארגנות בזמן ובמשימות יומיומיות בקרב מבוגרים.

למאמר המלא לחץ כאן

This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Neuropsychological Rehabilitation, 2015 available online: http://www.tandfonline.com/ doi/full/10.1080/09602011.2014.940980 e-height:115%;color:#1155CC;background:white'>http://www.tandfonline.com/http://dx.doi.org/10.1080/13638490600667964

ציטוט:

Rosenblum, S. (2012). Reliability and validity of the Time Organization and Participation Scale (TOPS). Neuropsychological Rehabilitation, 22, 65-84. doi:10.1080/09602011.2011.640465 [I.F. 2.068 (5Y: 2.758), R36/74 Psychology]