מחקר איכותני זה בדק את החוויות של בני נוער מהגרים, אתיופים-יהודים, ואת השפעתן על עיצוב הזהות של אותם נערים. המחקר כלל 13 תלמידי תיכון בגילאי 14-17. ניתוח הנתונים גילה שני היבטים המעסיקים את בני הנוער יוצאי אתיופיה בעת עיצוב זהותם: (1) היבט הזמן- עבר, הווה ועתיד, ו-(2) המאבק של בני הנוער להשתלבות בחברה החדשה אליה הגיעו, בעיקר בתחומים של משפחה ובית-ספר. על מנת להתמודד עם אתגרים  חברתיים ולימודיים ומצוקות בהווה, בני הנוער מוצאים כוחות בעברם באתיופיה, אשר מייצג ערכים משפחתיים מסורתיים ובכך מקרין על תקווה ואופטימיות לגבי העתיד, בתחומים של הישגים משפחתיים וכלכליים, כמו גם השאיפה להשתייך לחברה הישראלית.

ציטוט:

Goldblatt, H., & Rosenblum, S. (2007). Navigating among worlds – The experience of Ethiopian adolescents in Israel. Journal of Adolescent Research, 22, 585-611. doi:10.1177/0743558407303165 [I.F. 1.218 (5Y: 1.691), R48/65 Psychology, Developmental].