התדרדרות בקורטקס הפרונטלי והפרה-פרונטלי, המקושרת עם תפקודים ניהוליים, מתעוררת עם התקדמות הגיל ועשויה להשפיע על ביצוע תפקודים יומיומיים. מטרת המחקר הנוכחי הייתה לתאר את השינויים המתחוללים עם הגיל בתפקודים ניהוליים ובכתיבה, כמו גם לנתח את הקשרים בין גיל, תפקודים ניהוליים וכתיבה. אוכלוסיית המחקר כללה 80  אנשים בריאים בגילאי 31-76, המתגוררים בקהילה. לאחר שענו על חמש שאלות בקשר להרגלי הכתיבה שלהם, המשתתפים השלימו את אבחון ה- BADS (Behavioral Assessment of the Dysexecutive Syndrome). בנוסף המשתתפים ביצעו משימת כתיבה על לוח אלקטרוני שמהווה חלק מערכת האחבון הדיגיטאלית ComPET, אשר מספקת מדדים קינמטיים של תהליך הכתיבה. הבדלים מובהקים נמצאו בין ארבעת קבוצות הגיל הן עבור תפקודים ניהוליים והן עבור מדדי זמן ומרחב בתהליך הכתיבה. סדרה של ניתוחי רגרסיה מראים כי הגיל ניבא 35% מהשונות באבחון ה-BADS ו-32% מהשונות במדד "זמן שהיה של העט באוויר" בזמן משימת הכתיבה. תוצאות המחקר מצביעות על השפעה של הגיל על תפקודים ניהוליים כמו גם על מיומנות הכתיבה. השלכות יישומיות שונות למחקרים נוספים ולהערכה והתערבות בקליניקה נידונים בסוף מאמר זה.

למאמר המלא לחץ כאן

ציטוט:

Rosenblum, S., Engel Yeger, B., & Fogel, Y. (2013). Age-related changes in executive control and their relationships with handwriting performance features. Human Movement Science, 32, 363-76. doi:10.1016/j.humov.2012.12.008 [I.F. 2.027 (5Y: 2.478), R33/83 Psychology, Experimental]