קשיים בכתיבה מגבילים את ההשתתפות הפעילה של ילדי בית-ספר המאובחנים עם DCD. מטרת מחקר זה הייתה להשוות את מאפייני התהליך והתוצר של כתב היד בין ילדים עם DCD לבין קבוצת ביקורת עם התפתחות תקינה, על מנת לקבוע את אמצעי ההבחנה הטוב ביותר בין שתי הקבוצות. במחקר השתתפו 40 ילדים בגילאי 7-10. בקבוצת המחקר נכללו 20 ילדים שאובחנו עם DCD, ובקבוצת הביקורת נכללו 20 ילדים עם התפתחות תקינה, אשר הותאמו מבחינת גיל ומין לילדים בקבוצת המחקר. הילדים התבקשו לבצע משימת כתיבה בת 3 שלבים על גבי לוח אלקטרוני, שמהווה חלק ממערכת ממוחשבת להערכת כתיבה (ComPET), על מנת להשיג מדידות של תהליך הכתיבה שלהם. לאחר מכן תוצר הכתיבה של הילדים הוערך באמצעות אבחון 'א.א כתב יד'. התוצאות הראו הבדלים מובהקים בין הקבוצות עבור המדדים של תהליך הכתיבה (זמן שהיה של העט על הדף ובאוויר, לחץ ממוצע) ועבור המדדים של מאפייני התוצר (מידת הקריאות, מספר האותיות שנמחקו או נכתבו יותר מידי, ארגון מרחבי ומספר אותיות שנכתבו בדקה הראשונה). הניתוח המבחין הניב הבחנה מובהקת גבוהה (80-90%), עם המשתנה 'מספר האותיות שנמחקו או נכתבו יותר מידי', וזיהה אותו כמשתנה הכי מבחין (67.-). לפיכך הסקנו כי הערכה של תהליך הכתיבה ומאפייני תוצר הכתיבה בילדים עם DCD מספקת תמונה מובנת יותר של הקשיים של ילדים אלה. שימוש בשיטת אבחון זו עשויה לסייע למרפאים בעיסוק להתמקד בקשיים העיקריים של הילד ולתפור לו בהתאם שיטת התערבות על מנת למנוע תת-הישגיות אקדמית ואת נגזרותיה הרגשיות והשפעתן על איכות החיים.

למאמר המלא לחץ כאן

ציטוט:

Rosenblum, S., & Livneh-Zirinsky, M. (2008). Handwriting process and product characteristics of children diagnosed with Developmental Coordination Disorder. Human Movement Science, 27, 200-214. doi:10.1016/j.humov.2008.02.011 Special issue about DCD. [I.F. 2.027 (5Y: 2.478), R33/83 Psychology, Experimental] 

חדשות

מכירים ילדים עם הפרעת קשב שמעוניינים בטיפול יוגה ללא עלות

מכירים ילדים עם ADHD בגילאי 8-12, מאיזור השרון/מרכז שמעונינים לקבל טיפול ללא עלות? דרושים משתתפים למחקר התערבות חדשני שמשלב בין ידע מתחום הריפוי בעיסוק, הנוירופסיכולוגיה והיוגה. המחקר נערך במעבדה במסגרת לימודי תואר…

להמשך קריאה...

האם יש לכם גישה לילדים בגילאי 9-10:11 בעלי התפתחות טיפוסית

האם יש לכם גישה לילדים בגילאי 9-10:11 בעלי התפתחות טיפוסית?אנחנו זקוקות לכם! למחקר פורץ דרך שמטרתו לפתח נורמות לשאלון ה EFORTS - Executive Functions and Occupational Routine Scale - שפותח ע״י…

להמשך קריאה...

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר המעבדה לחקר תפקוד אנושי מורכב והשתתפות

להמשך קריאה...