מטרת מחקר זה הייתה לאסוף דגימות כתב-יד של ילדים אשר כתבו בסביבתם הטבעית באמצעים ממוחשבים, לנתח את הדגימות באמצעות אלגוריתמים חדשניים של פילוח ולהציגם באופן ויזואלי שיאיר את המאפיינים המרחביים והזמניים הדינאמיים של הכתיבה בקרב ילדים עם וללא דיסגרפיה. 28 ילדים בכיתה ג', 14 עם כתיבה מיומנת ו-14 עם בעיות בכתיבה, התבקשו להעתיק פסקה לדיגיטייזר x-y שנראה כמו דף, תוך שימוש בתכנת POET (Penmanship Objective Evaluation Tool). אלגוריתם פילוח חדשני פותח לצורך בידוד אוטומטי של מקטעי כתיבה. התוצאות הראו הבדלים מובהקים בין הקבוצות במגוון מדדים, כולל "זמן אוויר" ממוצע- בו העט נמצא באוויר בין אות לאות, מספר אותיות שנכתבו לדקה, מספר הפעמים שבו הכותב חזר לתקן קטע שכבר כתב ומספר המקטעים לפני שילובם עם אותיות. שונות בתחומי המרחב והזמן בכתיבת אותיות מסוימות הייתה גדולה יותר בקבוצת הילדים עם דיסגרפיה לעומת הילדים ללא בעיית כתיבה. תוצאות אלו מדגימות אץ הפוטנציאל של שימוש בטכניקות אנליטיות אוטומטיות ותצוגה חזותית לצורך השגת הבנה מקיפה של קשיים בכתיבה.

למאמר המלא לחץ כאן

ציטוט:

Rosenblum, S., Dvorkin, A., & Weiss, P. L. (2006). Automatic segmentation as a tool for examining the handwriting process of children with dysgraphic and proficient handwriting. Human Movement Science, 25, 608-621. doi:10.1016/j.humov.2006.07.005 (Special issue about Handwriting). [I.F. 2.027 (5Y: 2.478), R33/83 Psychology, Experimental]