מאת: פרלה וורנר, שרה רוזנבלום, גדי בר-און,  ירמיה הייניק ועמוס קורצין

מטרות המחקר היו (1) לבדוק את תהליך הכתיבה של אנשים עם מגבלה קוגניטיבית קלה (MCI) מבחינה קינמטית, ולערוך השוואה בינם לבין אנשים עם אלצהיימר קל ואנשים בריאים כקבוצת ביקורת; (2) להעריך את חשיבותם של מדדים אלה לאבחנה המבדלת בין הקבוצות; (3) להעריך את מאפייני תהליך הכתיבה במהלך ביצוע מטלות תפקודיות שונות. 31 אנשים עם MCI, 22 עם אלצהיימר קל ו-41 אנשים בריאים ביצעו משימות תפקודיות תוך שימוש במערכת ממוחשבת. מצאנו הבדלים מובהקים בין הקבוצות כמעט בכל המדדים, עם קבוצת ה-MCI כאמצעית בין הקבוצות. מדדי הזמן היו ארוכים יותר והפעלת הלחץ על העט חלשה יותר בקבוצות עם הליקוי הקוגניטיבי. מידע שנאסף על מדדים קינמטיים ביחד עם תפקוד קוגניטיבי אפשר לנו למיין 69%-72% מהמשתפים באופן מתאים, על אף שהמיון עבור קבוצת ה-MCI היה לא מדויק.

ציטוט:

Werner, P., Rosenblum, S., Bar-On, G., Heinik, J., & Korczyn, A. (2006). Handwriting process variables discriminating mild Alzheimer’s Disease and mild cognitive impairment. Journal of Gerontology: Psychological Sciences, 61B, P228-P136. [I.F. 2.852 (5Y: 3.434), R19/129 Psychology, Multidisciplinary, 6/31 Q1 Gerontology]