מאת: שרה רונזבלום, תמר וייס, שולה פרוש

פעילות הכתיבה מהווה קושי עבור 10-30% מילדי בית הספר יסודי. מטרות מחקר זה היו להשוות את היכולות של מערכת הערכה דיגיטלית של תהליך הכתיבה והערכה קונבנציונלית של תוצר הכתיבה, על מנת להבחין בין ילדים עם כתיבה מיומנת לילדים עם כתיבה לקויה (דיסגרפיה). דגימות כתיבה מועתקות ומוכתבות נאספו מילדי כתה ג', 50 עם כתיבה מיומנת ו-50 עם כתיבה דיסגרפית. התוצאות הראו כי שני סוגי ההערכה הצליחו להבחין בין שתי קבוצות הילדים וכי שני סוגי ההערכה ביחד הראו תמונה רחבה יותר של קשיי הכתיבה. מעבר לכך, משימות ההעתקה וההכתבה היו שונות באופן מובהק. התוצאות מראות כי קיימים יתרונות בשימוש של שילוב שני סוגי ההערכה (תוצר ותהליך הכתיבה), על מנת להשיג הבנה מקיפה לגבי דיסגרפיה התפתחותית.

ציטוט:

Rosenblum, S., Weiss, P. L., & Parush, S. (2004). Handwriting evaluation for developmental dysgraphia: Process versus product. Reading and Writing, 17, 433-458. doi:10.1023/B:READ.0000044596.91833.55 [I.F. 1.331 (5Y: 1.828), R41/219 ,Q1 Education & Educational Research]