מאת: שרה רוזנבלום ונעמי יוסמן

קיימת הנחה רווחת לגבי הקשר שבין פיתוח שליטה מנחית על מרכז הגוף לבין התפתחות מיומנויות ידניות עדינות. מטרות המחקר היו: (1) לבדוק את הקשר בין האבחון Nine Hole Peg Test למבוגרים לבין האבחון לילדים על מנת לבסס תוקף-מבנה לגרסת הילדים, (2) לחקור את הקשר בין שליטה מנחית ומוטוריקה עדינה של ילדים בהתפתחות טיפוסית בגילאי 5-6. שיטה: המדגם כלל 47 ילדים (25 בנים ו-22 בנות), בממוצע גילאים של 5 שנים ו-8 חודשים (ס"ת- 3.8 חודשים). שני מבחנים הועברו למשתתפים: (1) The balance subtest of the Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (BOTMO; Bruininks, 1978) (2) Nine-Hole Peg Test (NHPT;KEllor et al, 1971). בנוסף, הועברה גרסת הילדים של המשימה "Rotation and translation tasks" (Case-Smith, 1993, 1995). תוצאות: גרסת המבוגרים של NHPT הראתה מתאם בעל מובהקות בינונית עם רוב המשימות באבחון BOTMP עבור שתי הידיים. תוצאות משניות של המחקר גילו כי שתי גרסאות הילדים לאבחונים שפורטו הציגו תוקף משותף. התוצאות הראו מתאמים ברמה נמוכה-בינונית בין ביצוע המשימות באבחון NHPT לבין ביצוע המשימות באבחון BOTMP עם מתאם מובהק שנע בין 0.31-0.47. לאור המתאמים הנמוכים שנמצאו במחקר זה, מומלץ לבדוק את נושא המחקר במחקרים נרחבים יותר וארוכי טווח. 

למאמר המלא לחץ כאן

This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Physical & Occupational Therapy In Paediatrics 2008 available online:http://www.tandfonline.com/ http://dx.doi.org/10.1080/01942630802224934 

ציטוט:

Rosenblum, S., & Josman, N. (2003). The relationship between postural control and fine manual dexterity. Physical and Occupational Therapy in Pediatrics, 23(4), 47-60. doi:10.1080/J006v23n04_04 [I.F. 1.418, R23/69 Rehabilitation]