מאת: שרה רוזנבלום, תמר וייס, שולה פרוש

כתיבה הינה פעילות אנושית מורכבת אשר מערבת רכיבים קוגניטיביים, קינסתטיים ותפיסתיים-מוטוריים. ילדים מצופים לרכוש רמה מסוימת של מיומנות כתיבה אשר מאפשרת להם שימוש מיומן בכתיבה ככלי לביטוי של עבודתם בבית הספר. לילדים בעלי רמת כתיבה ירודה יש קושי לפתח את מיומנות הכתיבה שלהם וכתוצאה מכך מושפעת ההתפתחות הרגשית וההשכלתית שלהם. מאמר זה מדגיש את החשיבות של כתיבה וסוקר התפתחות של שיטות להערכת קשיי כתיבה. בנוסף נכלל במאמר דיון על היבטים מתודולוגיים של אבחונים עדכניים בתחום הכתיבה, וכן הצגה של מחקרים על שימוש במערכת ממוחשבת שעשויה לסייע בהבנה טובה יותר של תהליך הכתיבה אצל ילדים עם רמת כתיבה ירודה. המאמר נחתם בדגשים להמשך העשייה וכיוונים נוספים של הערכה בתחום הכתיבה אשר משלבים את ההערכה של תוצר הכתיבה עם ניתוח ממוחשב של תהליך הכתיבה.

ציטוט:

Rosenblum, S., Weiss, P. L., & Parush, S. (2003). Product and process evaluation of handwriting difficulties: A review. Educational Psychology Review, 15, 41-81. doi:10.1023/A:1021371425220 [I.F. 2.846, (5Y: 3.974), R7/53, Q1 Psychology, Educational]