מאת: שרה רוזנבלום, שולה פרוש, תמר וייס

מטרת המחקר: להשתמש במערכת ממוחשבת לאיסוף מדדי זמן על מנת לבדוק ולהשוות את תהליך הכתיבה של תלמידי כיתה ג' עם וללא בעיות בכתיבה.

שיטה: נעשה שימוש במערכת ממוחשבת על מנת לבצע השוואה בין מדדי זמן של שתי קבוצות של ילדים בגילאי 8-9. המורות של התלמידים מילאו שאלון אשר סייע בזיהוי של 50 תלמידים עם קשיים בכתיבה ו-50 תלמידים ללא קושי. ניתוח מסוג MANOVA בוצע בכדי לבדוק את ההבדלים בין הקבוצות במהלך משימות כתיבה שונות עבור כל משתנה תלוי. נאספו נתונים לגבי זמן כולל, זמן של העט על הנייר, זמן של העט באוויר, מהירות הכתיבה ומספר האותיות שנכתבו בדקה.

תוצאות: לתלמידים עם קשיי כתיבה לקח יותר זמן באופן מובהק לביצוע משימות הכתיבה [F(4,91) = 14.83, p < .0001]. מהירות הכתיבה שלהם הייתה איטית יותר [F(4,91) = 5.99, p < .0002], והם הספיקו לכתוב פחות אותיות בדקה ביחס לקבוצת הביקורת [F(4,91) = 14.63, p < .0001].

מסקנות: השימוש במערכת ממוחשבת לבדיקת כתיבה מספקת מדידה אובייקטיבית של מדדי הזמן בביצוע הכתיבה, ועשוי להוביל ל]יתוח של כלים נוספים לצורך הערכה וטיפול בבעיות בכתיבה.

ציטוט:

Rosenblum, S., Parush, S., & Weiss, P.L. (2003). Computerized temporal handwriting characteristics of proficient and poor handwriters. The American Journal of Occupational Therapy, 57, 129-138. doi:10.5014/ajot.57.2.129 [I.F. 1.552 (5Y: 1.831), R19/69 Rehabilitation]