מאת: שרה רוזנבלום, שולה פרוש, תמר וייס

ל- 10-30% מילדים בגילאי בית ספר יש קשיים בכתיבה. בדיקה של קשיים מסוג זה הינה חשובה לאור המגוון הרחב של ההשלכות הלימודיות, הרגשיות והחברתיות שעלולות להיות מנת חלקם של ילדים עם קשיי כתיבה. דוגמה אחת מבין ההשפעות הרבות היא הנטייה של ילדים להשתהות בזמן כתיבה. לפיכך, מטרת המחקר הייתה להשתמש במערכת ממוחשבת הכוללת לוח אלקטרוני, על מנת לבדוק את הנטיות של ילדים עם בעיות כתיבה לשהייה בזמן הכתיבה. דגימות כתיבה ממגוון סוגים ואורכים נאספו מתלמידי כיתה ג', 50 מתוכם היו בעלי כתיבה מיומנת ו-50 הציגו קשיים בכתיבה, כפי שאותר באמצעות שאלון שמולא ע"י המורה ואומת באמצעות אבחון כתב יד. התוצאות מראות כי ההשהיות-לכאורה אינן תחנות הפסקה בין חלקים רציפים של כתיב, מכיוון שאותיות ומילים קושרו לרוב עם תנועה של העט מעל למשטח הכתיבה לאורך זמן סביר. 'זמן-אוויר' מרובה בכתיבה אפיין את קבוצות התלמידים עם הקשיים בכתיבה, יחסית לקבוצת הביקורת ברוב משימות הכתיבה. התוצאות מרמזות על קושי תפיסתי-מוטורי, אשר יכול להילקח בחשבון כאשר מתכננים התערבות יעילה בתחום הכתיבה.

למאמר המלא לחץ כאן

ציטוט:

Rosenblum, S., Parush, S., & Weiss, P. L. (2003). The In Air phenomenon: temporal and spatial correlates of the handwriting process. Perceptual and Motor Skills, 96, 933-954. [I.F. 0.521 (5Y: 0.658), R80/83 Psychology, Experimental]