מאת: שרה רוזנבלום, נעמי כץ, ג'רי האן-מרקוביץ, טל מזור-קרסנטי ושולה פרוש

מטרת מחקר זה הייתה לבדוק השפעות סביבתיות על מיומנויות מוטוריות ותפיסתיות של ילדים ממשפחות שהיגרו מאתיופיה לישראל, בהשוואה לילדים שנולדו בארץ. המשתתפים במחקר חולקו לשתי קבוצות גיל (6-8, 10-12) וזמן מאז שהגיעו לישראל (עולים חדשים וותיקים). תוצאות המחקר מראות כי ביצוע מוטורי ותפיסתי בקרב ילדים בגילאי 6-8, היו ללא הבדל משמעותי בין עולים חדשים לותיקים. הבדל קיים בין שתי קבוצות אלו לבין ילדים ילידי הארץ מאותה קבוצת גיל. בקבוצת הילדים בגילאי 10-12, קיים הבדל בביצוע בין שתי הקבוצות של יוצאי אתיופיה (עולים חדשים וותיקים). ההבדל בין העולים החדשים והותיקים לבין ילידי הארץ קטן יותר עבור רוב המטלות. עם זאת, הביצוע של העולים הותיקים יותר עדיין דל יחסית לביצוע של ילידי הארץ. תוצאות אלו תואמות מחקרים אחרים אשר מתארים קשיים בהם נתקלים ילדים אשר לא למדו במערכת חינוך רשמית ואלו שכן התנסו בכך.

ציטוט:

Rosenblum, S., Katz, N., Hahn-Markowitz, J., Mazor-Karsenty, T., & Parush, S. (2000). Environmental influences on perceptual and motor skills of children from immigrant Ethiopian families. Perceptual and Motor Skills, 90, 587-594. [I.F. 0.521 (5Y: 0.658), R80/83 Psychology, Experimental]