מאת: שרה רוזנבלום

תקציר:

תכנון והתארגנות בזמן ובמרחב הן מיומנויות מורכבות שמהוות חלק מתפקודים קוגניטיביים גבוהים המכונים תפקודים ניהוליים (Executive Functions), תפקודים אלה נדרשים לשם ביצוע פעילויות יומיומיות כמו כתיבה או ניהול משק בית. קשיים בתפקודים ניהוליים נחשבים למנגנון מוחי משמעותי שעשוי להיות מעורב בDCD. מטרת המחקר: הייתה להשוות את אמות המידה של תהליך הכתיבה ומיומנויות התכנון וההתארגנות בזמן ובמרחב של סטודנטים עם DCD ושל קבוצת בקרה מותאמת, ולהבין האם אמות המידה של כתב יד יכולות לצפות מיומנויות של תכנון והתארגנות יומיומיים בקרב סטודנטים עם DCD. שיטה: 30 סטודנטים אשר מאובחנים עם DCD, בגילאי 24-41, ו-30 סטודנטים ללא DCD שהותאמו לגילאים ולמגדר של המשתתפים המאובחנים השתתפו במחקר. המשתתפים מילאו את שאלון ה-Handwriting Proficiency Screening Questionnaire (HPSQ), ואת שאלון ה- Adult Developmental Co-ordination Disorders Checklist (ADC). בנוסף התבקשו המשתתפים להעתיק פיסקה במערכת הדיגיטאלית הממוחשבת ComPET . תוצאות: הבדלים מובהקים נמצאו בין הקבוצות בניתוח המדדים השונים בשאלון HPSQ וכן במדדי הזמן והמרחב במשימת העתקת הפסקה. בנוסף, נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות במדדים של תכנון והתארגנות בזמן ובמרחב בשאלון ADC. מתאמים מובהקים בדרגה בינונית נמצאו בשתי הקבוצות בין ממוצע תתי הנושאים הקשורים בזמנים בHPSQ וה-ADC-B (r=0.50/0.58,p<0.05). סדרה של ניתוחי רגרסיה מצביעים על כך ששני מדדים של כתב יד (ממוצע של HPSQ בסקאלת הזמן וממוצע של ביצוע במדד ה-stroke duration בComPET) מנבאים 19% מיכולות התכנון וההתארגנות, כפי שנראה בתפקוד היומיומי (ADC-B) [F(3,54)=38.37,β=0.40,p<0.0001]. מסקנות: התוצאות תומכות בראיות קודמות על קשיים בתפקודים ניהוליים כיסוד למנגנונים מוחיים המעורבים בליקויי קואורדינציה מוטוריים. מובהקות הקשר של ליקויים בתפקודים הניהוליים למודלים תיאורטיים של כתב יד ותפקוד יומיומי בקרב אנשים עם DCD תיבדק בהמשך. 

למאמר המלא לחץ כאן