מאת: שרה רוזנבלום, כנרת שרפי

תקציר: 

מאמר עמדה זה מציג בקצרה את מודל ארגון הבריאות העולמי כמפתח להבנה של צורכי האדם
הבוגר עם לקות הלמידה. המודל מתייחס למצבו הבריאותי של הפרט, לגורמים תלויי הקשר אישיים
וסביבתיים ולקשר של אלה עם מאפייני הפעילות וההשתתפות במגוון תחומי החיים. כותבות המאמר
סבורות כי שימוש במודל להבנת מאפייני התפקוד היום-יומי יוכל לסייע בפיתוח מענה לצורכיהם
המגוונים של אנשים בוגרים המתמודדים עם לקויות למידה. במאמר מוצגות הגדרות שונות של
לקויות למידה ומתוארת הקו-מורבידיות של לקות הלמידה עם מצבי בריאות נלווים. כמו כן משולבים
מקורות מהספרות וקטעי ראיונות על אודות ההתמודדות של בוגרים עם לקויות למידה עם התפקוד
היום-יומי במגוון תחומי חיים. לבסוף מודגם אופן יישום של המודל באמצעות תיאור מקרה של בוגרת
עם לקויות למידה. מושגי המודל יוכלו לסייע לאדם עם לקות למידה להבין את העצמות והחולשות
שלו בקשר לפעילויותיו ולהשתתפותו בתחומי הפעילות השונים בחיי היום-יום )ראו איור 1(, ולאנשי
מקצוע המטפלים באוכלוסייה זו - ליצור שפה משותפת ביניהם. שימוש בעולם מושגים שכזה יאפשר
פיתוח דרכי הערכה, אסטרטגיות והתאמות נדרשות בסביבה לשם שיפור ההשתתפות היום-יומית
ואיכות החיים של המתמודדים, הן ברמת הפרט והן ברמת המדיניות.
 

חדשות

מכירים ילדים עם הפרעת קשב שמעוניינים בטיפול יוגה ללא עלות

מכירים ילדים עם ADHD בגילאי 8-12, מאיזור השרון/מרכז שמעונינים לקבל טיפול ללא עלות? דרושים משתתפים למחקר התערבות חדשני שמשלב בין ידע מתחום הריפוי בעיסוק, הנוירופסיכולוגיה והיוגה. המחקר נערך במעבדה במסגרת לימודי תואר…

להמשך קריאה...

האם יש לכם גישה לילדים בגילאי 9-10:11 בעלי התפתחות טיפוסית

האם יש לכם גישה לילדים בגילאי 9-10:11 בעלי התפתחות טיפוסית?אנחנו זקוקות לכם! למחקר פורץ דרך שמטרתו לפתח נורמות לשאלון ה EFORTS - Executive Functions and Occupational Routine Scale - שפותח ע״י…

להמשך קריאה...

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר המעבדה לחקר תפקוד אנושי מורכב והשתתפות

להמשך קריאה...