מאת: קרן ארמה, מאשה פינסקי, גלי קורן, שרה רוזנבלום

תקציר:

מאמר זה מדווח על מחקר שמטרתו הייתה לבדוק האם קיימים הבדלים בזריזות ומיומנות ידים בגילאי 5-6 בין ילדים להורים יוצאי אתיופיה לבין ילדים להורים ילידי הארץ.
הבדלים בין אופן התפקוד הסנסומוטורי של ילדים עולים מאתיופיה לבין ילדים ילידי הארץ בגילאי 6-8 ו- 10-12 נמצאו במחקר קודם. בשל ההבדלים התרבותיים בין שתי האוכלוסיות ולאור מחקרים קודמים שבהם נמצאו הבדלים בתפקוד המוטורי בין בני תרבויות שונות, שיערנו שיימצא שוני בתפקודי הידיים בין שתי הקבוצות.
60 ילדים בני 5-6 הנמנים עם תלמידי החינוך הרגיל השתתפו במחקר. קבוצת הניסוי כללה 30 ילדים שהוריהם נולדו באתיופיה, אשר גרים באתר הקרוונים "נווה כרמל" שבמבואות חיפה. קבוצת הביקורת כללה 30 ילדים שהוריהם ילידי הארץ, מגני ילדים באזור חיפה והצפון.
לנבדקים הועברו שני אבחונים:Purdue Pegboard Test, ו-Jebsen Hand Function Test.
תוצאות המחקר אוששו קיום הבדלים בין תרבותיים: נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות במרבית תתי-המבחנים של אבחון ה-Jebsen, ובתת מבחן אחד של ה-Purdue, לטובת ילדים שהוריהם ילידי הארץ.
לאור ממצאים אלה, יש להתייחס לשוני הבין- תרבותי, כגורם משפיע אפשרי בעת ביצוע אינטרפרטציה לאבחונים, בקביעת מטרות ובבניית תוכנית טיפול למטופלים ממוצא תרבותי שונה. כמו כן קיימת חשיבות רבה לבדיקה נוספת, רחבה ומעמיקה יותר של ההבדלים שנמצאו, וליצירת נורמות ישראליות לאבחונים לאוכלוסיות השונות בארץ.
 
המחקר נערך במסגרת סמינר מחקר בשנה ג', בחוג לריפוי בעיסוק באוניברסיטת חיפה, בהנחיית ד"ר נעמי יוסמן וגב' שרה רוזנבלום.