מאת: שרה רוזנבלום, נעמי כץ, שולה פרוש

תקציר:

מטרת המחקר הנוכחי היתה לבחון את התפקוד הויזומוטורי של ילדים מאתיופיה, ולהשוות בין תפקודי ילדים חדשים בישראל, לעומת קבוצה ותיקה בני גיל זהה וילדים ישראלים. התמקדות בתחום זה חיונית, בגלל משמעות כישורים אלו לתפקודי בית ספר ולהקלטות בדרישות חברה מערבית, טכנולוגית, כישראל.
במחקר השתתפו 106 ילדים שנחלקו לשתי קבוצות גיל: 6-8 ו-10-12 שנים. כל קבוצת גיל נחלקה לשלוש: עולים חדשים, עולים ותיקים וקבוצת ישראלים לשם השוואה.
כלי המחקר כללו את מבחן Beery, תת-מבחן Bruininks ותתי-מבחן LOTCA לבדיקת התחום הויזומוטורי.
ממצאי המחקר מראים שבמשימות הויזומוטוריות השונות, נמצאו הבדלים מובהקים גם בין קבוצות הותק בארץ וגם בין קבוצות הגיל. בקבוצות הגיל 6-8, נמצאו הבדלים מובהקים בביצוע, בין העולים החדשים לותיקים ולישראלים, וגם בין הותיקים לישראלים. בקבוצת הגיל 10-12 נמצא הבדל מובהק בין קבוצת החדשים לותיקים, בהשוואה בין הותיקים לישראלים. ההבדל נמצא עדיין מובהק אך הפער הצטמצם.
בדיון מודגש הצורך בגישור הפערים הנובעים מהגירה וסביבה תרבותית שונה.
 

חדשות

מכירים ילדים עם הפרעת קשב שמעוניינים בטיפול יוגה ללא עלות

מכירים ילדים עם ADHD בגילאי 8-12, מאיזור השרון/מרכז שמעונינים לקבל טיפול ללא עלות? דרושים משתתפים למחקר התערבות חדשני שמשלב בין ידע מתחום הריפוי בעיסוק, הנוירופסיכולוגיה והיוגה. המחקר נערך במעבדה במסגרת לימודי תואר…

להמשך קריאה...

האם יש לכם גישה לילדים בגילאי 9-10:11 בעלי התפתחות טיפוסית

האם יש לכם גישה לילדים בגילאי 9-10:11 בעלי התפתחות טיפוסית?אנחנו זקוקות לכם! למחקר פורץ דרך שמטרתו לפתח נורמות לשאלון ה EFORTS - Executive Functions and Occupational Routine Scale - שפותח ע״י…

להמשך קריאה...

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר המעבדה לחקר תפקוד אנושי מורכב והשתתפות

להמשך קריאה...