מאת: עינת גל, שר רוזנבלום, רוני שנקר

חלק א':

מרכיבי כתב היד- גורמים תפיסתיים, סנסו-מוטוריים וארגונומיים

הכתיבה הינה אחת הפעילויות האנושיות המורכבות ביותר, הכוללת היבטים קוגניטיביים, תפיסתיים ומוטוריים. מאמר זה, שהוא הראשון בסדרה בת שלושה מאמרים בנושא, יתמקד במרכיבי הכתיבה. הכתיבה מתבססת על תפיסת צורה, תפיסה מרחבית, תכנון מוטורי וזיכרון מוטורי, רצף ועיבוד סנסו-מוטורי וקואורדינציה ויזיו-מוטורית. במאמר זה ננתח את מרכיבי הכתיבה ונסקרם בהרחבה.

למאמר המלא לחץ כאן

חלק ב':

דרכי הערכה של מרכיבי הכתיבה ותוצר כתב היד

הבנת התהליכים המורכבים של אינטגרציה סנסו-מוטורית, ורבאלית ותפיסתית, הנחוצים להפקת הכתיבה, מאפשרים זיהוי ואבחון מוקד הבעיה שבעטיה מתקשה הילד עם לויקוי כתיבה להפיק תוצרת.אבחון מקיף של ליקוי כתב היד, הכולל את הערכת מרכיבי הכתיבה השונים והערכת תוצר כתב היד, הינו בסיסי בתהליך ההערכה של ליקוי הכתיבה. מאמר זה, שהינו השני בסדרה בת שלושה מאמרים בנושא הכתיבה, סוקר דרכי הערכה קיימים ומתייחס לקושי שביישום השימוש בכלים הללו, בהערכת מרכיבי הכתיבה ותוצר הכתב היד בשפה העברית.

למאמר המלא לחץ כאן

חלק ג': 

גישות ושיטות טיפול בבעיות כתיבה

מאמר זה שהינו האחרון בסדרה בת שלושה מאמרים בנושא הכתיבה, בוחן את הגישות השונות לתיקון ליקויי כתיבה על פי Cermak-1991 ונקודת המפגש שלהן עם הגישות של הריפוי בעיסוק לטיפול בליקויים תפיסתיים על פי Neistadt-1990. דרך סינטזה בין השתיים נבנתה קטגוריזציה חדשה המבדילה בין גישות הטיפול השונות בבעיות כתיבה. כל קטגוריה הוגדרה דרך סקירת מדגם שיטות טיפול קיימות.

למאמר המלא לחץ כאן