מאת פרופ' שרה רוזנבלום.

רקע ומטרה: ילדים עם הפרעה התפתחותית בקואורדינציה (DCD) מציגים תפקוד יומיומי לקוי החבוי במנגנון התפיסה-פעולה שלהם. מטרת מחקר זה הייתה לנתח את ארגון ההתנהגות של ילדים עם DCD במשימות מגוונות אשר דורשות יכולות הכללה, ניטור וייצוגים מנטליים של קלט/דרישות הקשורים בזמן ובמרחב, לצורך השגת תובנה טובה יותר לגבי מנגנון תפיסה-פעולה בקרב ילדים אלה.
שיטה: במחקר השתתפו 42 ילדים בגילאים 7-10, חצי מהם עם אבחון של DCD וחצי עם התפתחות תקינה. הילדים בקבוצות הותאמו מבחינת גיל, מגדר ובית-ספר. הם הוערכו תוך שימוש בסוללת האבחון M-ABC, וביצעו שלוש משימות כתיבה על גבי לוח אלקטרוני המחובר למערכת הממוחשבת להערכת כתב יד (ComPET). בנוסף, מוריהם מילאו שאלונים לגבי הערכת היכולת הארגונית של התלמיד (QASOA-T) על מנת להעריך את מיומנויות ההתארגנות של הילדים ביומיום.
תוצאות: נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות בכל מדדי הכתיבה הקינטיים במהלך ביצוע משימות הכתיבה וכן ביכולות ההתארגנות של הילדים. היכולת המוטורית ניבאה אחוז סביר של השונות בתוצאות הקינטיות במשימות הכתיבה (30-37%), כמו גם אחוז גבוה של השונות ביכולות ההתארגנות (67%).

למאמר המלא לחץ כאן

ציטוט:

Rosenblum, S. (2015). Do Motor Ability and Handwriting Kinematic Measures Predict Organizational Ability among Children with Developmental Coordination Disorders? Human Movement Science, 43, 201-215.