מאת: שרה רוזנבלום, פרלה וורנר, טל דקל, איליה גורביץ ירמיה הייניק

רקע ומטרות: על אף הימצאות ראיות מחקריות לגבי ליקויים קוגניטיביים וקשיי ביצוע בפעילויות יומיומית בקרב מבוגרים עם דיכאון מאג'ורי, קיים מחסור במחקרים אשר מטמיעים הערכות אובייקטיביות מבוססות-ביצוע. באמצעות מערכת ממוחשבת, בדקנו ביצוע של כתיבה תפקודית בקרב מטופלים מבוגרים עם דיכאון מאג'ורי קל (MDD) וערכנו השוואה עם קבוצת ביקורת עם מבוגרים בריאים. שיטה: במחקר השתתפו 20 מבוגרים עם MDD ו-20 מבוגרים בריאים בקבוצת הביקורת. שתי הקבוצות ביצעו ארבע מטלות כתיבה תפקודיות עם מערכת ממוחשבת. המדדים הקינמטים היו: זמן העט באוויר למקטע (טמפורלי), רוחב המקטע (מרחבי) לחץ שהופעל על כלי הכתיבה (לחץ). תוצאות: בדיקת MANOVA הראתה הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הקבוצות עבור ארבעת מטלות הכתיבה, במדדי זמן, מרחב ולחץ. בדיקת ANOVA של משתנה יחיד גילתה כי המובהקות נבעה מההבדלים בין MDD לקבוצת הביקורת במדד הלחץ בכל ארבעת המטלות. קשרים מובהקים בעלי עצמה בינונית נמצאו בכל המטלות בין זמן העט באוויר לבין הפעלת לחץ על העט ובין הציון ב-GDS, וכן בין זמן העט באוויר בשלוש מטלות (מלבד מטלת כתיבת שם הנבדק) והציון באבחון ה-MMSE (מיני-מנטל). מדדי הזמן, המרחב והלחץ במשימת כתיבת שם הנבדק אפשרו חלוקת נכונה לקבוצת של 84.2% מהנבדקים. מסקנות: הערכה ממוחשבת של כתיבה – מטלות יומיומית – נמצאה כרגישה לנבדקים עם שונות בביצוע אשר סובלים מ-MDD, וקושרה עם ליקויים קוגניטיביים ומצב הדיכאון. החשיבות התיאורטית והשלכות פרקטיות בהערכת תהליכי כתיבה נידונות.

ציטוט:

Rosenblum, S., Dekel, T., Gurevitz, I., Werner, P. & Heinik, J. (2010). Handwriting process variables among elderly people with mild Major Depressive Disorder: A preliminary study. Aging Clinical and Experimental Research, 22, 141-147. doi:10.1007/BF03324787 [I.F. 1.138 (5Y: 1.393), R37/49 Geriatrics & Gerontology]

חדשות

מכירים ילדים עם הפרעת קשב שמעוניינים בטיפול יוגה ללא עלות

מכירים ילדים עם ADHD בגילאי 8-12, מאיזור השרון/מרכז שמעונינים לקבל טיפול ללא עלות? דרושים משתתפים למחקר התערבות חדשני שמשלב בין ידע מתחום הריפוי בעיסוק, הנוירופסיכולוגיה והיוגה. המחקר נערך במעבדה במסגרת לימודי תואר…

להמשך קריאה...

האם יש לכם גישה לילדים בגילאי 9-10:11 בעלי התפתחות טיפוסית

האם יש לכם גישה לילדים בגילאי 9-10:11 בעלי התפתחות טיפוסית?אנחנו זקוקות לכם! למחקר פורץ דרך שמטרתו לפתח נורמות לשאלון ה EFORTS - Executive Functions and Occupational Routine Scale - שפותח ע״י…

להמשך קריאה...

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר המעבדה לחקר תפקוד אנושי מורכב והשתתפות

להמשך קריאה...