מטרת מחקר זה הייתה לנתח את תהליך ותוצר הכתיבה של ילדים עם נוירופיברומטוזיס מסוג 1 (NF1), בהשוואה לאותם מדדים אצל ילדים עם התפתחות תקינה. ילדים עם NF1 נמצאים בסיכון לקשיים קוגניטיביים, מיומנויות תפיסתיות ומיומנויות אינטגרציה חזותית- מוטורית, אשר עשויים להפריע ליכולות הכתיבה. יכולות כתיבה תקינות מהוות מרכיב חיוני בהצלחה בבית הספר. משתתפי המחקר היו 30 ילדים עם NF1 ו-30 ילדים עם התפתחות תקינה אשר הותאמו להם מבחינת גיל ומין, בגילאי 8-16.08. מיומנויות הכתיבה של הילדים עם NF1 הוערכו באמצעות אבחון ה- Beery–Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration (VMI) , עבור העתקת טקסט ומשימות כתיבה חופשית תוך שימוש במערכת ממוחשבת להערכת כישורי כתיבה ComPET לצורך הערכת אספקטים מכאניים של תהליך הכתיבה ובאבחון א.א כתב יד להערכת קריאות תוצר הכתיבה. בנוסף, נעשה שימוש ב-Six-Trait Writing Model על מנת לשפוט את איכות התוצר הכתוב. הבדלים מובהקים נמצאו בין הקבוצות הן בתהליך הכתיבה והן בתוצר. קשרים מובהקים נמצאו בין כלי ההערכה בשתי הקבוצות. ניתן לשער כי קיימת אפשרות לקשר בין תפקודים ניהוליים לבין ביצוע ירוד בכתיבה.

ציטוט:

Gilboa, Y., Josman, N., Fattal-Valevski, A., Toledano-Alhadef, H., ; Rosenblum, S. (2010). The handwriting performance of children with NF1. Research in Developmental Disabilities, 31, 929-935.