ילדים עם הפרעה התפתחותית בקואורדינציה (DCD) מתאפיינים כבעלי מגבלות בהשתתפות בביצוע מטלות שונות. השתתפות היא מרכיב עקרוני מרכזי בקלסיפיקציה של תפקוד מגבלה ובריאות של ארגון הבריאות הלאומי (ICF-CY; WHO, 2007). על פי המודל, זהו תהליך דינאמי שמתעורר בין אנשים לסביבה בה הם מתנהלים. מטרת הסקירה הנוכחית היא להגדיש את התפקיד של זיהוי מוקדם של ילדים עם DCD כגורם חשוב בניבוי יכולת ההשתתפות שלהם בחיי היומיום. סקירה זו דנה בנושאים כמו על ידי מי יבוצע הזיהוי המוקדם, באיזו נקודה של הרצף ההתפתחותי ובאיזה הקשר, וכן בתפקיד ההורים בתהליך זה ותרומתם להשתתפות הילד. לבסוף, יידונו המלצות למחקר עתידי וליישום קליני לצורך הגברת ההשתתפות של ילדים עם DCD בהקשרי חיים שונים.

ציטוט:

Rosenblum, S., & Engel-Yeger, B. (2014). Predicting participation of children with DCD. Current Developmental Disorders Reports, 1, 109-117. doi:10.1007/s40474-014-0014-6 (Special issue about DCD).

חדשות

מכירים ילדים עם הפרעת קשב שמעוניינים בטיפול יוגה ללא עלות

מכירים ילדים עם ADHD בגילאי 8-12, מאיזור השרון/מרכז שמעונינים לקבל טיפול ללא עלות? דרושים משתתפים למחקר התערבות חדשני שמשלב בין ידע מתחום הריפוי בעיסוק, הנוירופסיכולוגיה והיוגה. המחקר נערך במעבדה במסגרת לימודי תואר…

להמשך קריאה...

האם יש לכם גישה לילדים בגילאי 9-10:11 בעלי התפתחות טיפוסית

האם יש לכם גישה לילדים בגילאי 9-10:11 בעלי התפתחות טיפוסית?אנחנו זקוקות לכם! למחקר פורץ דרך שמטרתו לפתח נורמות לשאלון ה EFORTS - Executive Functions and Occupational Routine Scale - שפותח ע״י…

להמשך קריאה...

ברוכים הבאים

ברוכים הבאים לאתר המעבדה לחקר תפקוד אנושי מורכב והשתתפות

להמשך קריאה...