מאת: בתיה אנגל-יגר, שרי הוס, שרה רוזנבלום

רקע: ידוע כי יכולות של עיבוד מידע חושי מתדרדרות בקרב קשישים. כתוצאה מכך, פעילויות יומיומיות כמו כתיבה עלולות להיפגע. עם זאת, המידע הקיים אודות ההשפעה של עיבוד מידע חושי על כתיבה אצל מבוגרים מצומצם. מטרת המחקר: לבדוק כיצד משפיע הגיל על יכולות עיבוד חושי והשפעתן על כתיבה כעיסוק יומיומי. שיטה: במחקר השתתפו 118 מבוגרים בריאים אשר חולקו לארבע קבוצות גיל: 31-45, 46-60, 61-75, 76+. כל המשתתפים השלימו את אבחון הפרופיל הסנסורי למבוגרים ומתבגרים (AASP). תהליך הכתיבה תועד תוך שימוש במערכת ממוחשבת להערכת כתיבה ComPET. ממצאים: הגיל משפיע על העיבוד החושי באופן מובהק וכן על לחץ המופעל על המשטח בזמן כתיבה, כמו גם על מדדי זמן ומרחב. חיפוש סנסורי ניבא זמן ביצוע משימת הכתיבה וארגון מרחבי של תוצר הכתיבה. כאשר בודקים את תרומת משתנה הגיל לניבוי של כתב היד באמצעות עיבוד חושי, חיפוש תחושתי מראה נטייה לניבוי הלחץ המופעל על משטח הכתיבה (p=.06) , כאשר רגישות יתר תחושתי מנבאת באופן מובהק את מדד מהירות הכתיבה. השלכות: גיל משפיע על יכולות עיבוד חושי ועל ביצוע משימות יומיומיות כמו כתיבה, אשר רגישות תחושתית וחיפוש תחושתי חיוניים עבורן. יש צורך בהעלאת המודעות של אנשי הטיפול לקשיים בעיבוד החושי אצל קשישים, וכן בביצוע בדיקות נרחבות יותר על ההשפעות של דפוסי העיבוד על התפקוד היומיומי ועל איכות החיים.

ציטוט:

Engel-Yeger, B., Hus, S., & Rosenblum, S. (2012). Age effects on sensory-processing abilities and their impact on handwriting. Canadian Journal of Occupational Therapy, 79, 264-274. doi:10.2182/cjot.2012.79.5.2 [I.F. 0.742, R53/63 Rehabilitation]