מאת: גיל לוריא, שרה רוזנבלום

מטרת המחקר הייתה לבדוק את על עומס העבודה המנטאלי על התנהגות כתיבה ולזהות מאפיינים של עומס עבודה מנטאלי נמוך מול גבוה בכתיבה. שיערנו שיימצאו הבדלים בין כתיבה תחת שלושה מצבי עומס שונים וניסינו לבסס פרופיל שמכליל את הגורמים האלה. 56 משתתפים התבקשו לכתוב 3 טורי מספרים ברמת קושי משתנה על לוח דיגיטאלי המחובר למחשב, כך שנוכל להעריך את התנהגות הכתיבה שלהם. הבדלים נמצאו במדדים של זמן, מרחב ומהירות זוויתית, אך לא נמצאו הבדלים מובהקים עבור מדדים של לחץ המופעל על המשטח. תוך שימוש ב-data reduction, זיהינו שלושה מקבצים של התנהגות כתיבה, שניים מתוכם נבדלו באופן טוב בהתאם לשלושת מצבי העומס המנטאלי. הסקנו כי התנהגות כתיבה מושפעת מעומס עבודה מנטאלי וכי כל מדד מספק מידע מובחן, כך ששילוב כל המדדים מספק מידע מקיף לגבי עומס עבודה מנטאלי.

ציטוט:

Luria, G., & Rosenblum, S. (2012). A Computerised Multidimensional Measurement of Mental Workload via Handwriting. Behaviour Research Methods, 44, 575-586. doi:10.3758/s13428-011-0159-8 [I.F. 2.458 (5Y: 4.986), R2/13 Q1 Psychology, Mathematical]