מאת: שרה רוזנבלום, כרמית פריש

תקציר:

הכתיבה הידנית היא פעילות מורכבת הכוללת מרכיבים קוגניטיביים, שפתיים, מוטוריים ותפיסתיים. מרכיבי הכתיבה פועלים בו זמנית באופן סימולטני והיררכי ומובחנים כתהליכים גבוהים ונמוכים. ילדים עם קשיים בכתיבה הידנית מצויים בקבוצת סיכון לפיתוח כשלים אקדמיים והערכה עצמית נמוכה. על אף שקשב והתנהגות חשובים לביצוע הכתיבה, המחקר בתחום מועט. הספרות בתחום הכתיבה הידנית אמנם תומכת בשילוב תכניות התערבות שונות לטיפול בקשיי כתיבה, אבל יש צורך בהמשך מחקר ניסויי כדי לבחון את יעילות ההתערבויות. השימוש בהקלדה עשוי להיות אסטרטגיית פיצוי יעילה, אולם רק לאחר הערכה מקיפה של המרכיבים, המיומנויות והצרכים ומתן אפשרויות תרגול ותמיכה בלמידה. בסקירה של מחקרים רבים נמצא כי ההתערבות בקשיי כתיבה יעילה עבור מרבית הילדים, היעילות אינה מושפעת ממשך זמן ההתערבות ומגישת הטיפול. הממצאים האלה הם בעלי חשיבות למרפאים בעיסוק, לנותני השירות ולקובעי המדיניות.