כרמית פריש

כרמית פריש, BOT, MSc. דוקטורנטית בחוג לריפוי בעיסוק, אוניברסיטת חיפה.

מרפאה בעיסוק התפתחותית במכון להתפתחות הילד, מכבי שירותי בריאות, חיפה.

נושא המחקר: התערבות מוקדמת בילדי גן עם תסמינים של הפרעת קשב וריכוז באמצעות גישת
(Parental Occupational Executive Training (POET

 

Attention Deficit Hyperactive Disorder) ADHD), היא ההפרעה הנוירו-התנהגותית הנפוצה ביותר בילדות, ומתאפיינת בתסמינים של תת-קשב ו/או תזזיתיות או פזיזות. הספרות העדכנית מתארת את התפקודים הניהוליים (ת"נ) של הילדים עם ADHD כגורם מרכזי שמשפיע על תפקודם והתנהגותם כבר מגיל 3-4 שנים. הדרך המומלצת כיעילה ביותר לשיפור התפקוד של ילדים אלו היא באמצעות הקניית מיומנויות להוריהם. למרות זאת, לא נמצאה בספרות שיטת התערבות תקפה הממוקדת בהקניית מיומנויות להורים, לשם שיפור הת"נ של ילדיהם באופן שיאפשר להם שליטה עצמית טובה יותר בתפקודם.
מטרות המחקר הנוכחי הן לפתח מודל תיאורטי לשיפור התפקוד והת"נ של ילדים צעירים עם תסמינים של ADHD באמצעות הדרכת הוריהם, לחקור את היעילות של תכנית ההתערבות המפותחת על-פיו, לזהות גורמים בתהליך ההתערבות שמשמעותיים להצלחתה ולשפר בעקבות זאת את המודל התיאורטי. המודל ותכנית ההתערבות מפותחים באופן שמאפשר להורים להבין את טבע החסרים של ילדיהם ולקדם את תפקודם היום יומי.
שיטה: במחקר יכללו 60 הורים לילדים עם תסמינים של ADHD בגיל 4-7 שנים. עד כה גויסו למחקר והתמידו בהשתתפות בו 57 זוגות הורים. הילדים מופנים על ידי רופאיהם / ההורים/ הגורם החינוכי עקב קשיים בתפקוד ובהתנהגות אשר בבסיסם חשד להפרעת קשב ו/או ריכוז. ההורים של הילדים העומדים בקריטריונים להפרעה נכללים בקבוצת המחקר, או מזווגים לקבוצת ההשוואה (המתנה של כחודשיים לטיפול) .
ההתערבות הטיפולית מבוצעת במכונים להתפתחות הילד של "מכבי שירותי בריאות" ביפו, בני ברק, אור יהודה, זיכרון יעקב וחיפה, במכונים שבהסדר עם "מכבי שירותי בריאות" – "שלבים" ו"ניצן", וב-8 קליניקות פרטיות. ההתערבות, כלומר ההדרכה להורים, כוללת 10-8 מפגשים שמתמקדים בקשר שבין חסרים בת"נ של הילד לבין התפקוד שלו, ובמתן כלים להורים להבין את תפקוד ילדם ולסייע לו לתפקד טוב יותר.
זמני הערכת ההתערבות – הילדים בשתי קבוצות המחקר עוברים הערכה בארבע נקודות זמן. בקבוצת המחקר הם נבדקים בתחילת ההתערבות, לאחר סיומה, חודשיים לאחר סיומה וחודשיים נוספים לאחר סיומה. בקבוצת ההשוואה הם נבדקים בכניסתם לרשימת ההמתנה, לאחר חודשיים של המתנה (ולפני תחילת ההתערבות), בסוף ההתערבות וחודשיים לאחר סיום ההתערבות.